vrijdag 14 augustus 2015

On fragile wings


An English version after the third picture


De afgelopen 2 jaar heb ik de planten in mijn tuin (mijn andere hobby) vervangen door planten die bijen en vlinders aantrekken. Het was zoeken en afwegen omdat ik hetzelfde kleurenschema (roze, paars, blauw en wit) wilde houden. Veel planten stellen dusdanige eisen aan hun standplaats (waaraan ik niet altijd kan voldoen) dat ze ongeschikt werden voor mijn tuin.

Mijn tuin ligt aan de buitenkant van het dorp en grenst aan de polder. Bij de vlindertelling in 2014 telde ik 7 verschillende soorten. Ik was toen al een jaar bezig met het aanpassen van de tuin. Dit jaar (2015) telde ik bij de telling 12 soorten en daarna zag ik er nog meer. Natuurlijk fotografeerde ik ze ook. Hieronder een eerste selectie. Niet alle foto's zijn dit jaar gemaakt, maar het gaat hier om de vlinders uit mijn tuin.

De laatste tijd zie ik, naast de vele soorten hommels, zelfs wilde bijen in de tuin. Ook erg leuk. Klaar ben ik met de tuin nog niet, maar het resultaat vind ik tot nu toe niet slecht.


Kolobrievlinder/Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum)

De vlinders op foto 1 t/m 4 zijn dagactieve nachtvlinders. On the first four pictures you see Moths that are also active during the day. 


Gamma uiltje/Silver Y (Autographa gamma)

Gamma uiltje/Silver Y (Autographa gamma)

Muntvlindertje/Mint moth (Pyrausta aurata)

The last 2 years I have replaced the plants in my garden (my other hobby) by plants that attract bees and butterflies. I first had to do a lot of research because I wanted to keep the same color scheme (pink, purple, blue and white). Many plants were not suitable because they make special demands on their location, soil and humidity (I could not meet all their needs).  

My garden lies on the outside of the village and is bordered by the polder. During the National Butterfly Count  I counted in 2014 seven different butterfly species. At that moment I already had been working for a year on adapting the garden. This year (2015) I counted 12 species during the Butterfly Count and still more later on. Of course I photographed them. Here is a first selection.

Lately I see, besides the many species of bumblebees, even wild bees in the garden. Also very nice. I'm not done with the garden yet, but I think the result so far is not bad.


Dagpauwoog/European Peacock (Aglais io)

Bont zandoogje/Speckled wood (Pararge aegeria)

Boomblauwtje/Holly blue (Celastrina argiolus)

Boomblauwtje/Holly blue (Celastrina argiolus)

Argusvlinder/Wall brown (Lasiommata megera)

Argusvlinder/Wall brown (Lasiommata megera)

Kleine vos/Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)

Kleine vos/Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)

Gehakkelde aurelia/Comma (Polygonia c-album)

Gehakkelde aurelia/Comma (Polygonia c-album)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


In het volgende bericht de andere vlinders uit mijn tuin. Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Dance of the poppies". Ik ben nog steeds meer buiten dan achter de pc. Het kan daarom wat langer duren voordat ik op jullie blog reageer.

In the next post the other butterflies from my garden. Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I am still more outside than working at my computer. Therefore, it may take longer before I respond to your blog.


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke


donderdag 9 juli 2015

Dance of the PoppiesWith petals of crimson
fragility
all swaying
to the whispers
of the gentle summer breeze

Patricia Drake


Klaproos/Poppy (Papaver)

Van klaprozen heb ik altijd gehouden. Het zijn echte “mooi weer” bloemen en daar kan ik me best in vinden. Dapper trotseren de tere bloemen op hun dunne steeltjes echter wind en regen om -zodra de zon gaat schijnen-  in volle glorie hun blijde boodschap van vrolijkheid opnieuw uit te dragen. Met hun crêpepapieren rokjes dansen ze zachtjes in een zomerbriesje. Elke dag vouwen nieuwe knopjes hun mooie rood oranje blaadjes open. Bijen en hommels worden daarna uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in hun door meeldraden omringde donkere hart. Ze laten het zich geen twee keer zeggen en snoepen van het hoogwaardige stuifmeel dat een bron van eiwitten, vetten en vitaminen voor hen is. Nectar zullen ze er niet vinden omdat de bloem geen nectarklier heeft.


Klaproos/Poppy (Papaver)

De foto hierboven is later toegevoegd.


Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

I've always loved poppies. They are real "nice weather" flowers and I share their opinion. Bravely the delicate flowers on their thin stems defy wind and rain to convey in full glory their joyful message of happiness once the sun shines again. With their crepe paper skirts they dance gently in a summer breeze. Every day new buds unfold their beautiful red orange petals. Then bees are invited to take a look in their by stamens surrounded dark heart. Greedy they eat from the high-quality pollen, sources of protein, fats and vitamins. Nectar will not be found because the flower has no nectar gland. Klaproos/Poppy (Papaver)

Ik had me voorgenomen om dit jaar een nieuwe serie van de klaprozen te maken. Hoewel eerst het weer en daarna de maaimachines mij dwars zaten is het toch gelukt. De foto’s zijn op meerdere dagen gemaakt waardoor er verschillende sferen ontstonden. Deels omdat het licht elke dag en elk moment anders is, deels omdat ik daarnaast diverse belichtingen heb toegepast om een bepaalde sfeer te bereiken.


Klaproos/Poppy (Papaver)

I planned to make a new series of the poppies this year. Although first the weather and later the mowers bothered me, I finally succeeded. The pictures were taken on several days which caused various atmospheres. Partly because the light is every day and moment different, but also as I have used various exposure values to achieve a certain atmosphere.


Klaproos/Poppy (Papaver)

Omdat smaak en persoonlijke groei binnen de artistieke fotografie inzichten veranderen is er beslist volgend jaar weer een nieuwe reden om de klaprozen te fotograferen. Dit jaar sluit ik het hoofdstuk af.

Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

Taste and personal growth within artistic photography change ideas, so next year there surely will be a new reason to photograph poppies again. This year, I close that chapter.

Klaproos/Poppy (Papaver)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Zomer .... Summer". Ik ben momenteel meer buiten dan achter de pc. Het kan daarom wat langer duren voordat ik op jullie blog reageer.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Currently I am more outside than working at my computer. Therefore, it may take longer before I respond to your blog.Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

dinsdag 23 juni 2015

Zomer........SummerAn English version after the first picture


Het is zomer! Als ik naar buiten kijk zie ik niets dat daar op lijkt. De regen komt met bakken uit de lucht en het is zo grijs en donker dat ik het licht wel aan kan doen. En dat terwijl het nog ochtend is.

De fotografie staat de laatste weken op een laag pitje. De afgelopen tijd heeft het hier in de polder -waar de wind vrij spel heeft- veel gewaaid. Een behoorlijke uitdaging voor mijn bloemenfotografie. Bovendien is het ook vaak te koud voor de tijd van het jaar. Vlinders zie ik -op wat Witjes na- nauwelijks. Van kou en wind houden ze niet. Geef ze eens ongelijk.

De Klaprozen waar ik een serie van wilde maken zijn binnenkort uitgebloeid. Als ik ze wil fotograferen moet ik het nu doen. Ik probeer tussen de windvlagen door wat foto’s te maken. Eigenlijk tegen beter weten in. De ranke steeltjes  bewegen al bij een zacht briesje en er staat minstens windkracht 4 of 5.

Dan eerst maar andere bloemen. De Heemtuin, waar het wat beschutter is, biedt uitkomst. Deze serie is daar op verschillende dagen gemaakt.


Boterbloem/Buttercup (Ranunculus)

It's summer! When I look outside it doesn't look like that. The rain is pouring down and it's so gray and dark that I have to switch on the lamps. And it’s still morning.

Last weeks I have put my photography on the backburner. The wind blows almost every day hard here in the polder. A real challenge for my flower (macro)photography. Furthermore it is also often too cold for the time of the year. I hardly see butterflies. They don't like cold and stormy weather. I cannot blame them.

I intended to make a series of the blooming Poppies, but they will be overblown soon and the weather is still not improving. So if I want to photograph them, I have to do it now. I tried to take some pictures. Actually, I hoped against hope. The thin stems already move in a gentle breeze, and most of the days there was at least wind force 4 or 5 Bft.

In this post I first show other flowers. The more sheltered local Wildlife Garden offered an alternative to all these "bad weather days". This series has been photographed there on different days.


Beemdooievaarsbek/Meadow cranesbill (Geranium pratense)

Donkere ooievaarsbek/Mouning Widow (Geranium phaeum)

Dagkoekoeksbloem/Red campion (Silene dioica)

Dagkoekoeksbloem/Red campion (Silene dioica)

Dagkoekoeksbloem/Red campion (Silene dioica)

Echte Koekoeksbloem/ Ragged Robin (Silene flos-cuculi, synoniem: Lychnis flos-cuculi).

Echte Koekoeksbloem/ Ragged Robin (Silene flos-cuculi, synoniem: Lychnis flos-cuculi).

Koningsvaren/Royal Fern/Osmunda regalis

Koningsvaren/Royal Fern/Osmunda regalis

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Fluitenkruid".

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last post. 

Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke