maandag 14 april 2014

100!Dit is mijn 100ste blog en om wat afwisseling in mijn bloemenblogs te brengen, heb ik voor dit blog weer een serie gemaakt over de bewoners en bezoekers van de ringsloot die langs ons dorp loopt. Ik heb al eens geschreven dat ik dat gebied gebruik om (water)vogel fotografie onder de knie te krijgen. Inmiddels heb ik een paar mooie plekjes gevonden waar ik rustig kan fotograferen zonder de vogels te verstoren. Ook fijn dat ze dan niet steeds weg zwemmen of vliegen.

Laatst zag ik dat de Futen paartjes gevormd hadden en hoewel ik op veel blogs al foto's van de jongen heb gezien, zijn ze hier nog niet zo ver.


This is my 100th post and to bring some variety in my flower posts I have again ​​made a series about the residents and visitors of the circulair ditch that runs along our village. A few posts ago I've already written that I use that area to improve my (water) bird photography. Meanwhile I have found a few nice spots where I can photograph without disturbing  the birds. An additional benefit is that they don't constantly swim or fly away.

Recently I saw that the Great crested grebes had formed couples and although I have already seen pictures of little ones on many blogs, here they are not yet so far. Deze Futen (Podiceps cristatus) waren samen aan het vissen. Totaal doorweekt lagen ze even later hun veren te poetsen.
These Grebes were fishing together and totally soaked. A little later they were preening their feathers.Daarna zwommen ze weg en heb ik ze een paar dagen niet meer gezien. Totdat ...................
After that they swam away. A few days I didn't see them anymore, until ............................... ik het vrouwtje op een andere dag plotseling op een nest zag zitten.
.............. I suddenly saw, on another day, the female sitting on a nest.Ik had nog net tijd om op mijn plekje te gaan zitten en de camera in te stellen voordat er een paring plaats vond. Jammer van die tak ervoor, maar zo blijft er altijd weer iets te wensen over.

I just had time enough to sit down and to set the camera properly before a mating took place. Too bad, that branch in the foreground, but there is always something to be desired.Echt zachtzinnig gaat het mannetje niet met het vrouwtje om, want na de paring verliet hij haar over haar kop.
The male is not really gentle with the female. After mating he left her over her head.Ze kijken elkaar nog eens diep in de ogen, om vervolgens door te gaan met waar ze mee bezig waren.
Afterwards they look deep into each other's eyes, and continue with what they were doing.Het vrouwtje blijft op het nest.......................... 
The female stays on the nest........................................... kijkt nog eens naar haar spiegelbeeld....................
................looks at her reflection.......................... terwijl het mannetje even verderop een paar Meerkoeten (die daar al veel eerder waren) probeert weg te jagen.

.....while -a little bit further- the male tries to chase away a few Coots (that were there much earlier).Een paar dagen later begrijp ik dat ze daar een nieuw nest wilden maken en het is ze nog gelukt ook. Het paringsnest is leeg en een stukje verderop hebben ze een nieuw nest gemaakt waar het mannetje en vrouwtje om beurten op broeden(?). Voorlopig is het afwachten.

A few days later, I realize that they wanted to make a new nest there and they succeeded. The mating nest is empty and a bit further, they have a new nest where the male and female take turns brooding(?). I have to wait now. In de tussentijd vermaak ik me met de eenden, houtduiven en meeuwen.
In the meantime I amuse myself with the ducks, pigeons and gulls. 


Kuifeend vrouwtje /Tufted Duck female (Aythya fuligula)

Even een tukkie doen......   Kuifeend  mannetje /Tufted Duck male (Aythya fuligula). Taking a nap.........

Wilde eend vrouwtje/Mallard female (Anas platyrhynchos)

Ook een Wilde eend? 

Kokmeeuw/Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

Houtduif/Common Wood Pigeon (Columba palumbus)

Houtduif/Common Wood Pigeon (Columba palumbus)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Heemtuin". De Bosanemoontjes en het geopende Zomerklokje waren het meest favoriet. 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the photos of the Wood anemones and the open Leucojum aestivum. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke


zondag 6 april 2014

Heemtuin


An English version after the first series of pictures. 


Anemone nemerosa
Terwijl ik onderweg ben naar de plaatselijke heemtuin kom ik bloeiende Wilgenkatjes tegen. Ik kan de verleiding niet weerstaan om er een paar foto’s van te maken. Maar mijn doel is de heemtuin, dus snel verder.

In de heemtuin word ik verwelkomd door bloeiende Helmbloemen, Bosanemoontjes, Slanke sleutelbloemen en Kievitsbloemen. Het middenveld staat vol Wilde Narcissen. Wat prachtig. De vuilniszak, die ik altijd bij me heb om op te zitten, spreid ik uit bij de Bosanemoontjes. Ik fotografeer en fotografeer, maar het resultaat is niet het tere, softe dat ik wil zien. Ik geef het op en besluit een andere dag terug te komen.

Twee dagen later probeer ik het nog eens. Het licht is nu mooier. Bij de ingang bloeit een heel veld Speenkruid uitbundig. Als ik de heemtuin binnen kom zie ik heel wat kinderen van een jaar of vijf, zes. Ze zijn van een school uit de buurt en krijgen op een speelse manier natuurles. In groepjes van tien moeten ze allerlei opdrachten uitvoeren.

Als ze mij zien zitten kijken ze nieuwsgierig wat ik aan het doen ben. Nadat ik het heb uitgelegd vertellen de kinderen dat ze veel kikkers hebben gezien in het poeltje. Die kan ik toch ook fotograferen? Een meisje vraagt of ik “haar kikker” wil zien. Natuurlijk wil ik dat. Ik besluit hem op de foto te zetten en tevreden huppelt het meisje even later naar haar groepje voor de volgende opdracht. De kikker knort nog wat na en voor mij zit het er vandaag op.


Wilgenkatjes/Willow catkins

Wilgenkatjes/Willow catkins

Wilgenkatjes/Willow catkins

While I 'm on my way to the local botanical garden I see flowering Willow catkins. I cannot resist the temptation to take a few pictures. But my goal is the botanical garden and I leave the Willow.

In the botanical garden I am welcomed by the blooming flowers of the Corydalis, Wood anemones (Anemone nemerosa), Oxlips (Primula elatior) and Snake's heads (Fritillaria meleagris). The centre of the garden is packed with Wild daffodils (Narcissus pseudonarcissus). It's gorgeous to see. I unfold the plastic garbage bag, that I always take with me to sit on, near to the Anemones. I take picture after picture, but the result is not as fragile and soft as I want. I give up and decide to come back another day.

Two days later I try again. The light is more beautiful now. At the entrance a field of Lesser celandine blooms abundantly. When I enter the botanical garden I see a lot of children in the age of five or six. They are pupils of a school in the neighbourhood that get in a playful way nature lessons. In groups of ten, they have to fulfil all kinds of tasks.

When they see me they look curiously at what I 'm doing. After I have explained it to the children they tell me that they have seen lots of frogs in the puddle. Why won't I take photographs of them? A little girl asks me if I want to see “her frog". Of course I want to! I decide to photograph him and a little later she runs satisfied hopping to her group for the next job. The frog starts to growl again and for me it's time to go.


Speenkruid/Lesser celandine (Ranunculus ficaria)

Slanke sleutelboem/Oxlip (Primula elatior)

 Anemone nemerosa
Het lila Bosanemoontje fotografeerde ik vorig jaar in de Heemtuin. Ook dit jaar staan ze er weer. 


Anemone nemerosaAnemone nemerosa

Holwortel (Corydalis cava)  is een Helmbloem

Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)

Zomerklokje (Leucojum aestivum)

Op beide foto's het Zomerklokje, dat -in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden- van april tot juni bloeit en vaak ten onrechte de naam Lenteklokje krijgt. De 2 bolgewassen zijn makkelijk uit elkaar te houden. Eén van de verschillen is dat het Lenteklokje slechts 1 (uitzonderlijk 2) klokjes per steel heeft. Het Zomerklokje telt er tussen de 3 en 5. 


Zomerklokje (Leucojum aestivum)

Wilde narcis/Wild daffodil (Narcissus pseudonarcissus)

"Haar"  kikker!
Bruine kikker (Rana temporaria) Thanks, Noushka, for the name!

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Straatfotografie op de Kermis". Foto 5 (de jongen in de cabine) en de foto's van het kleine meisje bij haar vader op de arm waren het meest favoriet. Straatfotografie is inderdaad, zoals sommigen van jullie al opmerkten, niet makkelijk. Eigenlijk is dat ook wel fijn, anders is de lol er gauw af. Nu kan ik er iedere keer wat bij leren.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the photos of the boy in the cabin and those of the little girl on the arm of her father. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Jokevrijdag 28 maart 2014

Straatfotografie op de KermisAn English version after the first series of photographs


Voor dit blog wijk ik een keer af van mijn favoriete onderwerp: de natuur. Ik heb namelijk nog een passie: “straatfotografie”. De eerste keer dat ik dat soort foto’s ging maken vond ik best eng. Je gaat tenslotte mensen fotograferen zonder eerst hun toestemming te vragen. Maar aangezien ik niet geïnteresseerd was in geposeerde, maar juist in ongedwongen foto’s, waagde ik de stap. 

“Straatfotografie” is meer dan alleen een foto die “op straat” genomen is. De foto vertelt iets dat niet met woorden uitgelegd hoeft te worden. De eerste serie maakte ik vorig jaar op Koninginnedag. Er waren veel mensen op straat en het was prachtig weer. Dat moest toch niet al te moeilijk worden. Maar wat viel dat tegen, want wat is nou leuk om te fotograferen en vertelt iets? Het lijkt allemaal zo simpel. Ik merkte al snel dat ook dit soort fotografie makkelijker wordt naarmate je ervaring toeneemt en met een goede voorbereiding (waar ga ik fotograferen, welke situaties lenen zich er het beste voor etc.). 

Deze serie geeft een impressie van de grote kermis waar ik vorige week fotografeerde. Niet alle foto’s vallen exact onder “straatfotografie”. Ik heb ook een paar kakelbonte kermisbeelden toegevoegd om de sfeer over te brengen. Andere foto’s zijn te zien op “Straatfotografie” (rechtsboven onder het kopje “Pagina’s”).


For this post I deviate for once from my usual subject: nature. Besides "nature" I have another passion: "street photography". The first time I took that kind of pictures I found it pretty scary. After all I intended to photograph people without first asking their permission. But as I’m not interested in posed, but only in natural photos, I took the plunge.

"Street Photography" is more than just a photo taken "in the street". The picture itself has to tell something without the need to explain it with words. Last year at Queen's Day, a Dutch holiday, I took the first series. The sundrenched children's flea market attracted many people. So the circumstances were fantastic and it should be easy to shoot great pictures. But the opposite was true. What's for example funny to photograph and tells at the same time a story? It all seems so simple. I soon realized that this kind of photography gets easier with increasing experience and a good preparation (where do I go to photograph?, what situations lend themselves best to it?) . 

This series shows you an impression of the great fair where I photographed last week. Not all pictures are exactly "street photography". I've also added a few colourful fair images to explain the atmosphere. You can find more photos in "Street Photography/Straatfotografie" (on the right side under "Pages/Pagina's").

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


In mijn volgende blog weer natuurfoto's. Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "The fascinating meadow". 

Next time nature photos again. Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke