donderdag 7 januari 2016

De mooiste van 2015
Wat later dan anders toch ook van mij nog de mooiste van 2015.

Het wilde maar niet "winteren" in de winter van 2014-2015. Mist, regen, wind en grijs weer kregen we met gulle hand en maar af en toe een beetje vorst. Voor januari koos ik een zwart/witte mistfoto, die nooit in het blog terecht is gekomen, maar wel op een expositie heeft gehangen.


The most beautiful pictures of 2015. From each month just 1! How difficult to choose. 

Winter didn't really arrive in 2014-2015. Fog, rain, wind and gray weather were generously spread over our country, but frost was rare. Therefore I chose for January a black and white mist photo, which I never showed in a post, but recently it has been, however, part of an exhibition. 

Terwijl de sneeuwklokjes al bloeiden kwam er dan toch een beetje vorst. Voor februari een van de weinige winterfoto's.

While the snowdrops already bloomed we were treated to a little bit of frost. For February one of my few winter photos.

Al een paar jaar was ik van plan een serie foto's van de Anemone blanda te maken. Maar voordat ik eraan toe kwam, waren ze meestal al weer uitgebloeid. In 2015 kwam het er dan toch van. Voor maart een foto uit dat project.

For a couple of years I intended to make a series of the Anemone blanda. But before I had done that, they already had finished blooming. In 2015 I managed to take photos in time. For March, a photo from that project.


In april werden we verrast door bloeiende bollenvelden die, zonder dat we het gemerkt hadden, vlak bij ons huis waren ingeplant in een van de anders zo groene weilanden. Een prachtige gelegenheid om me er fotografisch helemaal uit te leven.

In April we were surprised by flowering bulb fields near our house. Without noticing it, bulbs had been planted in one of the usually green meadows. For me a wonderful opportunity to enjoy photographing to the fullest.

In mei bloeiden veel planten die allemaal op mijn lijstje stonden om er nog eens uitvoerig aandacht aan te besteden. Nadeel was wel dat ze ook allemaal tegelijk uitgebloeid waren, voordat dat gebeurd was. Een van die bloemen was het Gebroken Hartje (Dicentra spectabilis).

In May many plants that flourished were all on my wish list for a detailed photo shoot. The disadvantage of blooming in the same period is that they had finished flowering at the same time as well. One of these flowers was the Bleeding heart (Dicentra spectabilis).
Juni is een moeilijke maand om een favoriet te kiezen. Ik heb er al snel 5. Na lang twijfelen kies ik mijn klaprozen, vooral ook omdat dat lievelingsbloemen van me zijn.

June was a difficult month to choose a favorite. Soon I already had choosen 5. Finally I choose my poppies, especially because they are amongst my favorite flowers.

Maar omdat ik niets van november heb smokkel ik er in juni eentje bij van de Koningsvaren.

But because I have no picture for November I add for June an extra one of the Royal fern. 

Juli is ook al zo'n moeilijke maand. Alles staat in bloei, maar met de vlinders en libellen wil het bij mij in de buurt nog niet erg lukken. Waar blijven ze toch? Aardhommels zijn er gelukkig wel.

July is also a difficult month to choose. All nature is in bloom, but there are little butterflies and dragonflies. Where are they? Luckely there are bumblebees.

Eindelijk zie ik in augustus wat meer libellen en vlinders. Rode heidelibellen zitten elk jaar wel in mijn tuin en in augustus is het zover. Juffers waren er al een poosje.

Finally I see in August more dragonflies and butterflies. Every year I have Common darters in my garden. For August a dragonfly. 
Terwijl september toch al bijna het eind van de zomer betekent, zijn er nog steeds veel vlinders. Mijn tuin is door de wijziging van de beplanting ondertussen een echte vlindertuin geworden waar ik in 2015 zo'n 20 verschillende soorten zag.

While September already means almost the end of summer, there are still many butterflies. In the meantime my garden has become -through the modification of the plants- a real butterfly garden where I saw in 2015 about 20 different species.

In oktober zijn de spinnenwebben in de tuin niet meer te tellen. Overal hangen ze, ook over de paden. Ondanks het ongemak vind ik ze prachtig om te zien, vooral als het gemist heeft. Het valt nog niet mee om ze wat artistieker te fotograferen.

In October numerous spider webs decorated my garden. They are everywhere, also across the paths. Despite the discomfort I find them beautiful to look at, especially when the fog changes them in little pieces of art. It's not easy to photograph them more artistic.

November breekt aan. Een maand waarin ik het druk had met andere dingen en niet fotografeerde. In december maakten mijn man en ik een uitstapje naar Zuidlaren om daar het China Light Festival te bezoeken. Als bloemenfotografe houd ik het ook hier bij een "bloemenfoto".

November comes. A month when I was busy with other things. My camera stays in de closet. In December my husband and I made a trip to Zuidlaren -a small place in the north of the Netherlands- to visit the China Light Festival. As photographer of flowers I end this post with a "flower picture", made on the Festival.Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Kerstproject en expositie".

Thanks to all my friends abroad for your nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Jokedinsdag 29 december 2015

Kerstproject en expositieAl een tijd heb ik geen nieuw blog meer geplaatst. Toch heb ik wel gefotografeerd, maar de tijd ontbrak om er iets mee te doen. En misschien was ik ook wel een beetje blog- en facebook-moe.

Een paar maanden geleden kreeg ik de vraag of ik met een paar foto’s mee wilde werken aan een expositie in november. Nu had ik voor een fotocursus mijn werk wel al afgedrukt en in passe-partouts moeten presenteren, maar mooie lijsten had ik niet. Bovendien vroeg ik mij af hoe groot een afdruk moest zijn voor een expositie in een behoorlijk grote ruimte.

Helaas was de winkel waar ik vaak passe-partouts laat maken verdwenen onder de kranen van het brugongeluk in Alphen aan de Rijn. Dus moest ik op zoek naar een ander. Uiteindelijk had ik alles bedacht en gekocht.

Naast “Mist foto’s” in zwart/wit heb ik met “Kerst-foto’s” uit mijn serie “Broken” meegedaan. Kerstballen, die gevallen zijn bij het ophangen of uit de kerstboom halen, fotografeer ik soms voordat ik ze weggooi. Ik ben een jaar geleden ook al eens met dit kerstproject bezig geweest. Het blijft leuk om te doen. Hieronder een foto van de expositie en een aantal foto’s uit de Kerstserie.


For some time I haven't posted a new blog. Not because I didn’t take pictures. I still did, but there simply was not enough time to write a post. And maybe I was a little Blog-, and Facebook-weary.

A few months ago I was asked to participate in a November exhibition with some of my photos. For a photography course I already had my work printed and presented in passe-partouts, but I had never showed them in frames. Moreover, I wondered how large a print had to be for an exhibition in a fairly large room.

Unfortunately, the shop where I often buy my passe-partouts had disappeared under two cranes in a terrible accident whereby the cranes and a part of a bridge felt on many houses. Luckely there were no human casualties, but the material damage was enourmous. So I had to find a different shop. In the end I had everything figured out and bought.

Besides "Mist photos" in black and white I have participated with "Christmas pictures" from my series “Broken”. While decorating the Christmas tree there are every year baubles that fall to pieces. Often the most beautiful ones. Sometimes I photograph them before I throw them away. 

Below a picture of the exhibition and some photos from the Christmas Series.

Allemaal bedankt voor al jullie bezoekjes aan mijn blog in 2015. Volgend jaar ga ik de draad van de fotografie weer oppakken en ook jullie blogs bekijken. Voor 2016 wens ik jullie een heel fijn, gezond en fotogeniek jaar toe.
I thank all my friends abroad for their visits to my blog in 2015. Next year I will start again with my photography and posts. Of course I will visit your blogs too. 

For 2016 I wish you:
Comfort on difficult days. 
Smiles when sadness intrudes. 
Rainbows to follow the clouds. 
Laughter to kiss your lips. 
Sunsets to warm your heart. 
Hugs when spirits sag.
Beauty for your eyes to see. 
Friendships to brighten your being.
Faith so that you can believe. 
Confidence for when you doubt.
Courage to know yourself.
Patience to accept the truth. 
Love to complete your life.

-Ralph Waldo Emerson-


Groetjes, Greetings, Joke


vrijdag 14 augustus 2015

On fragile wings


An English version after the third picture


De afgelopen 2 jaar heb ik de planten in mijn tuin (mijn andere hobby) vervangen door planten die bijen en vlinders aantrekken. Het was zoeken en afwegen omdat ik hetzelfde kleurenschema (roze, paars, blauw en wit) wilde houden. Veel planten stellen dusdanige eisen aan hun standplaats (waaraan ik niet altijd kan voldoen) dat ze ongeschikt werden voor mijn tuin.

Mijn tuin ligt aan de buitenkant van het dorp en grenst aan de polder. Bij de vlindertelling in 2014 telde ik 7 verschillende soorten. Ik was toen al een jaar bezig met het aanpassen van de tuin. Dit jaar (2015) telde ik bij de telling 12 soorten en daarna zag ik er nog meer. Natuurlijk fotografeerde ik ze ook. Hieronder een eerste selectie. Niet alle foto's zijn dit jaar gemaakt, maar het gaat hier om de vlinders uit mijn tuin.

De laatste tijd zie ik, naast de vele soorten hommels, zelfs wilde bijen in de tuin. Ook erg leuk. Klaar ben ik met de tuin nog niet, maar het resultaat vind ik tot nu toe niet slecht.


Kolobrievlinder/Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum)

De vlinders op foto 1 t/m 4 zijn dagactieve nachtvlinders. On the first four pictures you see Moths that are also active during the day. 


Gamma uiltje/Silver Y (Autographa gamma)

Gamma uiltje/Silver Y (Autographa gamma)

Muntvlindertje/Mint moth (Pyrausta aurata)

The last 2 years I have replaced the plants in my garden (my other hobby) by plants that attract bees and butterflies. I first had to do a lot of research because I wanted to keep the same color scheme (pink, purple, blue and white). Many plants were not suitable because they make special demands on their location, soil and humidity (I could not meet all their needs).  

My garden lies on the outside of the village and is bordered by the polder. During the National Butterfly Count  I counted in 2014 seven different butterfly species. At that moment I already had been working for a year on adapting the garden. This year (2015) I counted 12 species during the Butterfly Count and still more later on. Of course I photographed them. Here is a first selection.

Lately I see, besides the many species of bumblebees, even wild bees in the garden. Also very nice. I'm not done with the garden yet, but I think the result so far is not bad.


Dagpauwoog/European Peacock (Aglais io)

Bont zandoogje/Speckled wood (Pararge aegeria)

Boomblauwtje/Holly blue (Celastrina argiolus)

Boomblauwtje/Holly blue (Celastrina argiolus)

Argusvlinder/Wall brown (Lasiommata megera)

Argusvlinder/Wall brown (Lasiommata megera)

Kleine vos/Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)

Kleine vos/Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)

Gehakkelde aurelia/Comma (Polygonia c-album)

Gehakkelde aurelia/Comma (Polygonia c-album)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


In het volgende bericht de andere vlinders uit mijn tuin. Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Dance of the poppies". Ik ben nog steeds meer buiten dan achter de pc. Het kan daarom wat langer duren voordat ik op jullie blog reageer.

In the next post the other butterflies from my garden. Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I am still more outside than working at my computer. Therefore, it may take longer before I respond to your blog.


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke