maandag 20 oktober 2014

Farewell to the summer of 2014


An English version after the 3th picture


Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle fijne reacties op mijn vorige blog dat ik maakte na het overlijden van mijn vader. Ze ontroerden me. Hoewel het gemis blijft, gaat het leven verder. Eind september pakte ik mijn camera weer op. In de series die volgden miste ik iets. Het werden “scherpe foto’s” maar ook niet meer dan dat. Net alsof het gevoel ontbrak.

Om iets heel anders te gaan doen besloot ik me toch nog in te schrijven voor de “gevorderden” fotocursus, waarvoor ik me had willen aanmelden voordat mijn vader overleed. De nadruk blijkt daar bij de meeste deelnemers te liggen op het abstracte en architectonische vlak. Hoewel “natuur” mijn voorkeur heeft, begon ik het toch steeds leuker te vinden om ook eens te experimenteren met ander fotowerk.

Intussen lukt het weer om natuurfoto’s te maken die wél aan mijn verwachtingen voldoen. Met mijn “Afscheid van de zomer van 2014” laat ik nog even een serie haast zomerse beelden zien. Hoewel het al lang herfst is zijn ze toch pas 2 weken geleden gemaakt.


Zweefvlieg op Hertshooi/Hoverfly on Hypericum

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)

Argusvlinder (Lasiommata megera)

First I want to thank everyone for all the kind comments on my last post that I made after the death of my father. They really touched me. Although the loss remains life goes on. Late September, I picked up my camera again. In the series that followed, I missed something. The pictures were sharp, but no more than that. Just as if the sentiment was gone. 

To do something else I decided to sign up for the "advanced" photography course, I intended to follow before my father passed away. So now I did. It turned out that most students in the course are busy with abstract and architectural subjects. Although I prefer to photograph "nature", I began to like it more and more to experiment with a different kind of photo work. 

Meanwhile I succeed again to create “nature” pictures that meet my expectations. With this series "Farewell to the summer of 2014," I present a few almost summerlike images. While autumn is here for almost a month I took these photos only 2 weeks ago.Argusvlinder (Lasiommata megera)

Kleine vos (Aglais urticae)

Links:Kleine vos (Aglais urticae). Rechts: Atalanta (Vanessa atalanta)

IJzerhard (Verbena bonariensis)

Tot slot 2 foto’s die ik maakte voor een opdracht uit de cursus. Het thema was “Herhaling/Ritme”. Ik was van plan om iets met kleurpotloden te doen. De eerste foto's maakte ik met een klein diafragma (groot getal), maar doordat alles scherp was werden die heel saai. Onderstaande foto's maakte ik op statief met een groter diafragma. Ik wachtte op een zonnige dag, waardoor de gekozen achtergrond -wist ik uit ervaring- mooi donker zou worden en onderbelichtte met een hele stop om die nog donkerder te krijgen.

Finally, two pictures that I made for an assignment in the course. The theme was "Repetition / Rhythm". I intended to do something with coulored pencils. The first pictures I made with a small aperture (big number), but because everything was sharp they were very dull. The pictures below I took on a tripod with a larger aperture. I waited for a sunny day which would colour the chosen background dark -I knew from experience- and underexposed with a full stop to darken it more.

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Ondertussen ben ik bij een aantal van jullie al weer op jullie blogs langs geweest. Door de achterstand zal het nog even duren voordat ik bij iedereen naar de foto's heb kunnen kijken. Ik kom zo spoedig mogelijk langs. 

Meanwhile, I've already visited some of your blogs. Because I'm way behind it will take some time before I have viewed the pictures of everyone. But I'll come along as soon as possible.


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke


maandag 15 september 2014

Stilte ............. SilenceAn English version after the picture


In de afgelopen tijd hebben jullie weinig van mij gehoord of gezien. Niet dat ik jullie vergeten ben of fotograferen plotseling niet leuk meer vind. Mijn afwezigheid heeft een heel andere reden.

Al enige tijd ging het niet echt goed met mijn 93 jarige vader, voor wie ik mantelzorger was. Toch nog plotseling is hij een paar weken geleden overleden. Op een prachtige leeftijd, maar we missen hem enorm. Naast het verlies is er daarna ook veel te regelen en te doen.

Momenteel ben ik even mijn inspiratie en motivatie voor fotograferen en bloggen kwijt. Mijn vader was mijn grootste fan en ondanks zijn hoge leeftijd bekeek hij op zijn computer toch altijd nog mijn foto’s en blogs (en soms ook die van jullie).

Ik kom weer terug, maar dat gaat even duren.

Tot dan!

Groetjes,
Joke


Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)


Since long you haven't heard or seen posts from me. Not because I have forgotten you or don't like photographing suddenly anymore. My absence has quite a different reason. 

For some time it did not really go well with my 93 year old father, for whom I was volunteer caregiver. Still suddenly my father deceased a few weeks ago. On a blessed age, but we miss him tremendously. Besides the loss there is so much to arrange and do. 

Currently I have lost my inspiration and motivation for photographing and blogging. My dad was my greatest fan and despite his age, he always viewed my photos and posts (and sometimes those of you too!) on his computer. 

I'll be back, but it will take some time.

Greetings from the Netherlands, 
Joke

woensdag 16 juli 2014

Looking backAn English version between the pictures.

"Although time seems to fly, it never travels faster than one day at a time. Each day is a new opportunity to live your life to the fullest." (Steve Maraboli)


Soms kom ik er niet aan toe om een post te maken. De narigheid met mijn pc, waardoor ik nauwelijks op jullie blogs kon reageren, heeft veel tijd gekost. Nadat ik ben overgestapt naar een andere browser is dat inmiddels verbeterd. Naast alle normale werkzaamheden vraagt de tuin, zoals ik al eerder schreef, in de zomer ook veel aandacht en de tijd lijkt voorbij te vliegen.

Ondertussen fotografeer ik regelmatig, maar de foto’s blijven ongebruikt in de digitale mapjes zitten. Een paar dagen met wat regenachtig weer hielpen om de draad weer op te pakken.

Hieronder een verzameling van de afgelopen weken.

Het Zeeuws Knoopje staat uitbundig te bloeien en ik kon het niet nalaten om dat te fotograferen. Tenslotte heb ik mijn hart nou eenmaal aan bloemen verpand.


Zeeuws Knoopje (Astrantia)

Sometimes I don't have enough time to make a new post. The troubles with my computer, through which loading your posts seemed to take forever, consumed a lot of my time. After I switched to another browser, loading has now improved. Besides all the regular work, the garden, as I wrote earlier, is very time consuming in the summer and time seems to fly.

Meanwhile, I photograph regularly, but the photos remain unused in the digital folders. A few days with some rainy weather helped to find a new start.

Here a collection of the past weeks.

The Great Masterwort (Astrantia) blooms abundantly and I could not resist the temptation to photograph it. After all, I am fond of flowers.


Groot koolwitje (Pieris brassicae)

De Buddleja (vlinderstruik), waarvoor ik vorig jaar op een fotografisch geschikt plekje ruimte in de tuin maakte, doet zijn werk. Vlinders, hommels en zweefvliegen vliegen af en aan, blij met dit goede initiatief. Als tegenprestatie geven ze géén gehoor aan mijn verzoek om iets langer te blijven zitten, zodat ik ze mooi kan fotograferen. Vaak moet ik het doen met één shot.

The Buddleja (butterfly bush), which I planted last year on a photographic suitable spot in the garden, does its work. Butterflies, bumblebees and hoverflies fly back and forth, pleased with this good initiative of planting the shrub. In return, they DON'T respond to my request to stay a little longer on a flower, so that I can photograph them nicely. Often I only have one chance for a shot. 


Argusvlinder (Lasiommata megera). 

Vorig jaar gefotografeerd, maar dit jaar nog niet gezien. Photographed last year. I still haven't seen the butterfly this year.

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) op de muurbloem  'Bowles Mauve'

Jammer van dat overbelichte bloemetje. Toch nog maar eens proberen. Too bad, the flower is a bit over exposed. 


Kleine vos (Aglais urticae) op de Lavendel

Dagpauwoog (Aglais io)

Dagpauwoog (Aglais io)

Atalanta (Vanessa atalanta)

Een dagje fietsen door de duinen leverde dit parende paartje Sint Jansvlinders op. Aangezien mijn man geen fotograaf is, wilde ik niet teveel tijd aan fotograferen besteden, dus bleef het hierbij. Bovendien waaide het hard. Maar o, wat zag ik veel moois.

A day cycling through the dunes produces the picture of this mating pair Six-spot Burnets. As my husband is not a photographer, I didn't want to spend too much time shooting, so this is my only remaining picture. Moreover, the wind blew hard. But oh .......  I saw so many beautiful things there. 


Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulae)

Tenslotte nog een paar foto’s van een Soldaatje dat beslist boven in het Heermoes moest gaan kijken naar ..... tja, naar wat?

Finally, a few pictures of a beetle that decides to climb up the Horsetail to look at .....  yes, at what?

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Bijen.....eh......Hommels". Ik ben behoorlijk achter met het bekijken van jullie foto's, maar dat komt weer goed in de komende tijd. Wel heb ik besloten zelf wat minder nieuwe blogs te plaatsen, omdat ik chronisch tijd tekort kom.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I am way behind in visiting your blogs, but I'll try to visit you asap. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke