dinsdag 27 mei 2014

Morgenster
Paarse Morgenster met zweefvlieg
Al vroeg zit ik met mijn camera op de fiets. Ik ben onderweg naar een bloem die in mei en juni alleen ’s ochtends bloeit. Vorig jaar intrigeerde de plant mij al, maar ik ontdekte de bloemen toen pas aan het eind van de bloeiperiode en kon er geen mooie serie meer van maken.

Vandaag ben ik op tijd om de Morgenster, waar het hier om gaat, bij de eerste zonnestralen open te zien gaan. Het is een composiet (paardenbloemachtig) waarvan verschillende varianten bestaan. De Gele Morgenster kun je in heel Nederland (minder in Drenthe) in bermen en weilanden tegenkomen.

Early in the morning I leave home with my bike and camera. I'm on my way to a flower that only blooms in de morning in May and June. Last year the plant interested me already, but I discovered the flowers only at the end of the flowering period and could not take a nice series anymore.

Today I am in time to see the Goat's-beard (in Dutch: Morgenster=Morning Star), the flower I’m talking about, open her buds with the first sunbeams. It is a composite flower (Dandelion-like) of which several variants exist. The yellow variant is very common in the Netherlands and grows along roads and in meadows. 


Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis)

Het meest opvallend en kenmerkend zijn de langwerpige bloemknoppen, die ik nooit bij andere composieten heb gezien. Als de knop open gaat valt de buitenkant in 8 omwindselblaadjes uiteen, die samen een ster vormen en buiten de bloemblaadjes uitsteken.

The most striking and characteristic feature of this flower is the oblong bud, which I have never seen with any other composite flower. When the bud opens the outer skin falls apart in eight pieces (a kind of sepals). The parts are longer than the petals and form together a star.


Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis)

Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis)

Na deze eerste fotosessie rij ik snel door naar de heemtuin waar ik de paarse variant heb ontdekt. Een gekweekte vorm die vroeger gebruikt werd als groente. De beige-witte wortels hebben de vorm van langgerekte worteltjes (peentjes), zijn eetbaar en smaken een beetje naar oesters.

After this first photoshoot I bike quickly to the botanical garden where I've discovered the purple variant: the Salsify. A cultured form that was used in earlier days as vegetable. It is one of the lesser known root vegetables, also known as oyster plant because it tastes slightly of oysters. It has a beige-white skin and looks similar to a long carrot in shape.


Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius) 's morgens vroeg

Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius)

Paarse morgenster (Tragopogon porrifolius) een uurtje later in de volle zon

Als ik rond het middaguur op de terugweg nogmaals langs de gele soort kom, zijn de bloemen gesloten. Ze vallen niet langer op tussen het hoge gras. Zacht wiegend in de wind wachten ze geduldig op een nieuwe morgen om hun knoppen te openen.

On my way home I pass around noon the yellow species again. The flowers are closed now. The plants are inconspicuously absorbed by the grass. Their stems sway softly in the wind, patiently waiting for a new tomorrow to open their buds.


Gele morgenster (Tragopogon pratensis subsp. pratensis)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Fotografie: hobby of verslaving?". In de afgelopen weken heb ik de camera toch niet helemaal kunnen vergeten. Af en toe gunde ik mezelf een fotografisch uitje tussen het harde werken door en ook heb ik jullie foto's bekeken. Even zonder reactie, dat wel. Ik kom weer bij jullie langs al zal het wel even duren voordat ik bij iedereen geweest ben. 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. In the last few weeks I have worked very hard in the garden and our house. Of course I haven't totally forgotten my camera in the meantime. From now on I will start visiting you again on your blog, but it will take some time to visit you all.  

Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke


woensdag 7 mei 2014

Fotografie: hobby of verslaving?An English version after picture 5


Al weken ben ik van plan om in plaats van te fotograferen nu echt eens wat meer tijd aan mijn tuin te besteden. Mijn andere hobby. Vol goede moed pak ik mijn tuingereedschap. Het is prachtig weer, dus aan de slag.

Om me heen kwettert een mussenfamilie. Kennelijk zijn de jongen zover dat ze met de ouders meevliegen en het is leuk om ze te zien stuntelen. Rakelings vliegen ze langs mijn tuinpoortje om even later op de afrasteringspaaltjes tussen de tuin en het weiland te gaan zitten. Mooi vrij, prachtig voor een foto. Zal ik gauw even de camera pakken? Ik bedwing mezelf en probeer mijn aandacht op de tuin te richten.

Even gaat het goed. Mijn blikt glijdt over de tuin. De wilde geraniums staan volop in bloei en het roze van de bloempjes steekt mooi af tegen het jonge groen van de buxus. Er valt net wat zonlicht op. Een plaatje!!!! Huh.....een plaatje? Waar is de camera? Ik kan de verleiding niet weerstaan en het tuingereedschap blijft onaangeroerd in de tuin staan.

Ondertussen zie ik ook steeds meer vlinders. Als even later een bijzondere langpootmug op een plantenzuiltje gaat zitten, is de tuin vergeten. Nieuwsgierig zoek ik op internet naar de naam van het beestje. Afbeeldingen van insecten met exotische namen trekken op het scherm van de pc aan me voorbij. Ik kom er niet uit. Uiteindelijk komt het antwoord van Thijs (bedankt, Thijs!), die veel van insecten weet.

En de tuin? Het is weer niets geworden. Toch eens een dag plannen voor tuinonderhoud.


Bont zandoogje/ Speckled Wood (Pararge aegeria) 19-22 mm spanwijdte

Bont zandoogje/ Speckled Wood (Pararge aegeria) 

Muntvlindertje/ Mint moth (Pyrausta aurata) 10-15 mm spanwijdte

Muntvlindertje/Mint moth (Pyrausta aurata)

Groot koolwitje/ Large white (Pieris brassicae) 28-32 mm spanwijdte

Photography: hobby or addiction?

For weeks I plan to spend more time in my garden instead of photographing. The garden is after all my other hobby. I grab enthusiastically my gardening tools. The weather is beautiful, so let’s get started.

A chirping sparrow family flies around me. Apparently the little ones are mature enough to fly along with their parents and it's nice to see them bungle. Narrowly they pass my garden gate to sit down a little later on a wooden fence post between the garden and the meadow. Wonderful for a picture! Shall I get the camera? I master myself and try to focus on the garden.

For a short moment everything goes well. I look over the garden. The wild geraniums are in full bloom now. The pink colour of the flowers sets off nicely against the fresh green of the boxwood that is beautifully lit by the sun. In thoughts I see a stunning picture!!!!! Huh.....a picture? Where's my camera? I cannot resist the temptation and the gardening tools remain untouched in the garden.

Meanwhile, I see more and more butterflies fly. When a little later a gorgeous crane fly lands on a plant stand, the garden is totally forgotten. Curious, I search on the internet for the name of this little creature. Many pictures of insects with exotic names appear on the screen of my computer. But which one is it? I give up. The answer comes in the end from Thijs (thanks, Thijs !), who knows a lot about all kind of insects.

And the garden? Nothing has be done there. I really have to plan some time for maintenance!Ooievaarsbek/Cranesbill (Geranium cantabrigiense)


Ooievaarsbek/Cranesbill (Geranium cantabrigiense)

Ooievaarsbek/Cranesbill (Geranium cantabrigiense)


Langpootmug/Crane fly (Ctenophora flaveolata)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "De oude Appelboom en het Boomblauwtje". Foto 1/7, de bloesem met de roze achtergrond, werd het meest als favoriet genoemd. Overigens was dat ook de mijne.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Picture 1/7, the blossom against the pink background, was mentioned as most favorite. It was mine too. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.

Vanwege groot onderhoud aan ons huis en de tuin las ik een blogpauze van enige weken in. Tot over enige tijd. 
I will be absent here for a few weeks due to large-scale maintenance to our home and the garden. See you in a few weeks.

Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke