dinsdag 21 januari 2014

Presents of NatureAn English version after the 2nd pictureTerwijl wij ons er druk over maken of de winter dit jaar nog wel zal komen, gaat de natuur gewoon stilletjes haar eigen gang. Geen winter? Nou en? Dan kan de feestversiering toch gewoon wat eerder opgehangen worden. Het is alsof deze onverwachte meevaller de natuur wel goed uitkomt. Vol enthousiasme ontvouwen vroeg bloeiende bomen en struiken hun bloesem op het hout waar ook de sporen van de herfst nog te vinden zijn. De door de vogels niet opgehaalde bessen en bottels hangen vrolijk tussen de nieuwe scheuten van de al uitlopende planten.

Het zien van al dat moois maakt me blij en ik kan het niet nalaten om met de camera op pad te gaan. Het is wisselend bewolkt. Een stevige zuidoosten wind blaast plagend tegen de katjes van een Hazelaar en elke keer wanneer ik daarop scherp wil stellen doet hij er nog een schepje bovenop. Als ik goed luister hoor ik hem lachen, maar het zonnetje dat vaag tevoorschijn komt spoort me bemoedigend aan om het niet op te geven. Met een paar goed gerichte zonnestralen verlicht ze even wat bottels, terwijl ik mijn slag sla. De opklaring is helaas van korte duur. Al snel blaast de wind sacherijnig dikke wolken voor de zon en daarmee zijn we terug in het grijze weer. Mij maakt het niet uit, want de buit in mijn camera kan niemand me meer afpakken.Nog een paar rozenbottels zijn er over. Vergeten hangen ze aan de rozenstruiken.
While we worry if winter will still arrive this year, nature quietly goes her own way. No winter? So what? Decorate the world just a bit earlier than usual with flowers. Apparently this unexpected lucky coincidence suits nature very well. Enthusiastically early flowering trees and shrubs unfold their blossoms on the wood where the traces of autumn still can be found. The by the birds not claimed berries and rose hips hang happily between the new shoots of the sprouting plants.

Seeing all this beauty makes me happy and I have to go out with the camera. It's partly cloudy. A strong east wind blows teasingly against the Hazel (Corylus) catkins and every time I want to focus on them, he blows a bit stronger. If I listen carefully, I hear him laugh, but the sun that vaguely emerges, encourages me not to give up. With some well-directed sunrays she illuminates a few rose hips while I seize the opportunity. Unfortunately the improvement was of short duration. Soon the wind blows grumpy thick clouds before the sun and we are back in the gray weather again. It doesn't matter for me, because no one can take away the catch in my camera.Hazelaar (Corylus avellana)

De Hazelaar is een "naaktbloeier". De plant, die tot 6 meter hoog kan worden, bloeit als die nog geen bladeren heeft en is voor de bestuiving afhankelijk van de wind. De mannelijke (katjes) en de vrouwelijke (kleine rode bloempjes) bloeiwijzen zitten gescheiden aan de struik.

De mannelijke bloemen, die in januari bloeien, zijn al in de zomer aanwezig in de oksels van de bladeren. De minuscuul kleine vrouwelijke bloemen zitten met drie tot vier stuks in een knopje bij elkaar. Tijdens de bloei zijn alleen de rode stijlen met de stempels te zien.
Op de foto hierboven en hieronder is de vrouwelijke bloeiwijze goed te zien.


De Prunus subhirtella (op de foto's hieronder) bloeit ook op het kale hout. Sommige soorten kunnen -als het niet vriest- al vanaf november bloeien. Deze foto's maakte ik een paar dagen eerder, toen de lucht nog mooi blauw was.

Het is echt de moeite waard om de foto's vergroot te bekijken door op de eerste te klikken. 
It is really worthwhile to enlarge the pictures by clicking on the first one. Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Forgotten moments". Bijna door iedereen werd de laatste foto als meest favoriet gekozen.

Thanks to all my friends abroad for your spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favoured was the last picture.Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke


dinsdag 7 januari 2014

Forgotten momentsAn English version after the 6th picture


Het is Nieuwjaarsdag als ik, een beetje katerig na de Oudejaarsnacht, in de fotomapjes op mijn computer blader. Ik hou van structuur en ik berg de foto’s meestal meteen nadat ze uit de camera komen, digitaal op in onderwerpmapjes. Toch zijn er van die momenten dat ik snel mijn chip wil legen en de foto’s in het mapje “nog uitzoeken” stop. Naar mate mijn fotografische hobby langer duurt komen er steeds meer van dat soort mapjes. Om het nog enigszins overzichtelijk te houden hebben alle onderwerpmapjes inmiddels ook een submap “nog uitzoeken”.  Pppffff......

Nu is het niet zo dat alles in die mapjes belandt, want slechte foto’s gooi ik meteen -na een eerste selectie- vanaf de chip al weg. Soms belanden hele projecten in de prullenbak. Niet omdat ze bewogen zijn of zo, maar meer omdat ze niet voldoen aan mijn verwachting of idee.

Maar waar was ik. O ja, ik zat dus in die mapjes te bladeren. Tot mijn stomme verbazing trof ik daar foto’s aan, die toch best de toets van mijn kritiek konden doorstaan maar die ik nooit heb gepubliceerd. Een niet afgemaakt project, oefeningen in scherpte/diepte....... Ik kreeg er steeds meer plezier in om in de mapjes te kijken en besloot een aantal van die “vergeten momenten” met jullie te delen in de hoop dat jullie ze ook kunnen waarderen.
Het madeliefje dat zo dapper haar best deed om nog te bloeien is uit januari. This courageous daisy blooms despite of the frost. An image from January 2013.
Deze foto's zijn uit mijn "mosjes-project", waar ik in januari 2013 aan werkte. These pictures are from my moss project made in January 2013. 


Zandraket (Arabidopsis thaliana)
Maar eigenlijk wil ik ze anders fotograferen. Meer zo. De achtergrondkleuren komen van andere mosjes en takjes. But I want something else. More like this.
On New Year's Day I browse -a bit hungover after New Year's Eve - in the photo folders on my computer. I love structure and usually I save the photos right from the camera into digital folders per subject. Yet there are moments that I -in a hurry- want to empty my chip quickly. In that case I save the pictures in the folder "still to sort out ". The longer  my photographic hobby lasts, the more of these "still to sort out" folders have been created. To keep it somewhat organized lots of folders per subject have in the meantime also such subfolders, waiting for the time I will ever "sort it out". Pppffff ......  

On the other hand it is not so that every photo ends up in those folders, because I throw -after a first quick selection- "poor" pictures directly from the chip into the bin. Sometimes entire projects end up in the trash. Not because they are blurred or what so ever, but more because they don't meet my expectations or ideas.

But where was I. Oh yes, I was browsing through my photo folders and discover suddenly these "still to sort out" folders again. To my surprise I find lots of pictures, that are good enough to stand my critical standards, but which I've never published. Not finished projects, exercises in depth of field ....... While browsing I enjoy more and more to look in the folders. I decided to share some of those "forgotten moments" with you and I hope you will appreciate them too.

Aan het viooltjesproject uit april moet nog gesleuteld worden......  Nog zoveel te doen! Not finished, the violet project..... No time to lose.
In juli oefen ik wat met de kleuren van de Lobelia. De foto's zijn niet nabewerkt. Ik probeer effecten fotografisch te bereiken door het licht, de camera-instellingen en het draaien en kantelen van de camera. Practicing with the color of Lobelia in July.
Ook oefen ik met de Pekbloem (Silene armeria).
Het fotograferen van de wilde bloemen in een akkerrand stond al een tijd op mijn lijstje. In juli en augustus heb ik me aan de rand van een akker kunnen uitleven. Andere foto's uit de serie publiceerde ik eerder in een blog. 


In september maak ik foto's in een showtuin voor kwekers in Boskoop. Onderstaande foto's pasten niet bij de serie en bleven liggen. These pictures are from a series about a show garden in Boskoop, but didn't fit in the post about that item.


Helichrysum bracteatum, de ouderwetse strobloem die nu in het zaaimengsel van "wilde bermen" te vinden is.
Het is echt de moeite waard om de foto's vergroot te bekijken door op de eerste te klikken. 
It is really worthwhile to enlarge the pictures by clicking on the first one. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar het blog is al lang genoeg. Wie weet, een andere keer misschien. There are many, many more pictures that I have never published before. Maybe another time.

Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "De mooiste van 2013". De meest favoriete foto's waren het sprookjesachtige landschap van januari, de Lathyrus, de Lavendel en de berijpte boterbloem.

Thanks to all my friends abroad for your spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Favoured were the pictures of the enchanting landscape of January, the Lavender, the Lathyrus and the buttercup with the edges of frost. 


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke

woensdag 1 januari 2014

De mooiste van 2013


The most beautiful pictures of 2013
Het is echt de moeite waard om de foto's vergroot te bekijken door op de eerste te klikken. 
It is really worthwhile to enlarge the pictures by clicking on the first one. 

---------------

Het sprookjesachtige licht op een JANUARI morgen is voor mij één van de meest vreugdevolle fotomomenten in 2013.

The enchanting light on a JANUARY morning is for me one of the most fascinating photo moments in 2013.
De Helleborus niger stond al een tijd op mijn lijstje voor een fotosessie. In FEBRUARI ga ik aan de slag. Deze foto is er één uit de serie. In december vraagt een landelijke vereniging of ze ‘m op de kerstkaart aan hun leden mogen gebruiken.

The Helleborus niger was already for a while on my list for a photo shoot. In FEBRUARY, I set to work. This photo is one of the series. In December, a national association asks me if they can use my photo for a Christmas card for their members.
In MAART ligt er nog steeds ijs in de Nieuwkoopse Plassen. De meeuwen hebben zich op de bootsteigers verzameld. Terwijl ik met mijn camera steeds dichterbij kruip ruzieën ze gewoon door over het beste plekje op de steiger.

In MARCH, there is still ice in the Nieuwkoop Lakes. The gulls have gathered on the boat jetties. While I crawl closer with my camera they ignore me totally and continue to quarrel about the best spot on the jetty.
Na een te lange koude periode zie ik in APRIL in de omgeving van De Groene Jonker eindelijk weer kleine gansjes zwemmen. Een feest om naar te kijken. Voorjaar!

After a too long cold period I see in APRIL in the vicinity of nature reserve "De Groene Jonker" finally goslings swimming again. A feast to watch. Spring!
 Nu het in MEI wat warmer geworden is komt de natuur meer en meer tot leven. In de lokale heemtuin bloeien de bosanemoontjes en kievitsbloemen. Laag bij de grond zie ik -kijkend door de zoeker van mijn camera- dit prachtige “schilderij”.

Now that it’s warmer in MAY, nature comes more and more to life. In the local botanical garden the wood anemone (Anemone nemorosa) and snake's head (Fritillaria meleagris) bloom. Low to the ground, I see, looking through the viewfinder of my camera, this beautiful "painting".
Voor MEI moet ik toch echt even smokkelen door twee foto’s te plaatsen, want ook dit visdiefje heeft mijn hart gestolen. Krijsend op een paaltje laat hij zijn ouders -met succes- duidelijk horen dat hij vergaat van de honger.

For MAY I really have to cheat by placing two pictures instead of one because this little Common Tern (Sterna hirundo) has stolen my heart. Shrieking on a fence post he tries to convince his parents -with success- that he is starving. Met het aanbreken van JUNI neemt het aantal fotografische uitdagingen toe. Het is moeilijk kiezen, maar uiteindelijk heb ik voor een tegenlichtopname van de Lathyrus gekozen.

With the start of JUNE, the number of photographic challenges increases. It's hard to choose, but after all I opted for a backlight picture of a Lathyrus flower.
Het kiezen wordt er in JULI niet makkelijker op. Een Lepelaar poseert in die maand verschillende malen geduldig voor mijn lens en ik fotografeer eindelijk de wilde bloemen in een akkerbloemenrand. Toch valt de keuze op een Lavendelfoto uit mijn eigen tuin.

Choosing doesn’t become easier in JULY. That month a Spoonbill poses several times patiently for my lens and finally I am able to photograph the wild flowers in a by the Government subsidized field flower border. However, I choose a Lavender photo from my own garden.
In AUGUSTUS lijkt er wel een explosie van vlinders, libellen en juffers te zijn. Wat een heerlijke maand om te fotograferen. Nu ik wat beter weet waar ik moet kijken, zie ik ze overal hangen en vliegen.

AUGUST brings us a real population explosion of butterflies, dragonflies and damselflies. What a wonderful month to photograph. Now I know better where to look, I see them fly and hang under leaves everywhere.
SEPTEMBER breekt aan. Nog steeds zie ik vlinders en bijen, al zijn het er wel minder. Ik fotografeer die maand verschillende malen in een showtuin van Boskoopse vaste plantenkwekers. De foto’s leveren me een uitnodiging op van één van de kwekers om een paar maal per jaar op hun bedrijf te komen fotograferen.

SEPTEMBER arrives. I still see butterflies and bees, although their number diminishes. To photograph I go that month several times to a show garden of growers in Boskoop. The pictures bring me an invitation of one of the growers to photograph yearly a few times in the gardens of their company. 
OKTOBER en NOVEMBER volgen met veel regen en grijs weer. In ons huis worden er een aantal kozijnen vervangen, wat het nodige ongemak en een hoeveelheid werk met zich meebrengt. Het fotograferen schuift, nadat ik een paar foto's gemaakt heb, naar de achtergrond.

OCTOBER and NOVEMBER go by with lots of rain and gray weather. In these months a number of window-frames in our house are replaced, which causes discomfort and a lot of work. Photographing is not on my mind and I put the camera, after a few pictures, in the drawer.
Maar dan volgt DECEMBER met de eerste nachtvorst, die de nog volop bloeiende wilde bloemen voorziet van fotogenieke randjes rijp. De camera is bijna eerder buiten dan ik en met deze foto sluit ik tevreden 2013 af op weg naar de uitdagingen in 2014.

But then DECEMBER comes with the first frost, which still blooming wildflowers frames with magical frosty edges. The camera is almost faster outside than I am. I end 2013 satisfied with this picture, on my way to the photographic challenges in 2014.

Ik wens jullie allemaal een mooi en gezond Nieuwjaar met veel fotografische uitdagingen. En geluk dan? Ach, is dat niet "de kunst om een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt"?

I wish you all a beautiful and healthy New Year with lots of photographic challenges. You miss "happiness" in my wish? But is happiness not "the art of making a bouquet with the flowers that you can reach"?


Groetjes/Greetings, Joke