dinsdag 29 december 2015

Kerstproject en expositieAl een tijd heb ik geen nieuw blog meer geplaatst. Toch heb ik wel gefotografeerd, maar de tijd ontbrak om er iets mee te doen. En misschien was ik ook wel een beetje blog- en facebook-moe.

Een paar maanden geleden kreeg ik de vraag of ik met een paar foto’s mee wilde werken aan een expositie in november. Nu had ik voor een fotocursus mijn werk wel al afgedrukt en in passe-partouts moeten presenteren, maar mooie lijsten had ik niet. Bovendien vroeg ik mij af hoe groot een afdruk moest zijn voor een expositie in een behoorlijk grote ruimte.

Helaas was de winkel waar ik vaak passe-partouts laat maken verdwenen onder de kranen van het brugongeluk in Alphen aan de Rijn. Dus moest ik op zoek naar een ander. Uiteindelijk had ik alles bedacht en gekocht.

Naast “Mist foto’s” in zwart/wit heb ik met “Kerst-foto’s” uit mijn serie “Broken” meegedaan. Kerstballen, die gevallen zijn bij het ophangen of uit de kerstboom halen, fotografeer ik soms voordat ik ze weggooi. Ik ben een jaar geleden ook al eens met dit kerstproject bezig geweest. Het blijft leuk om te doen. Hieronder een foto van de expositie en een aantal foto’s uit de Kerstserie.


For some time I haven't posted a new blog. Not because I didn’t take pictures. I still did, but there simply was not enough time to write a post. And maybe I was a little Blog-, and Facebook-weary.

A few months ago I was asked to participate in a November exhibition with some of my photos. For a photography course I already had my work printed and presented in passe-partouts, but I had never showed them in frames. Moreover, I wondered how large a print had to be for an exhibition in a fairly large room.

Unfortunately, the shop where I often buy my passe-partouts had disappeared under two cranes in a terrible accident whereby the cranes and a part of a bridge felt on many houses. Luckely there were no human casualties, but the material damage was enourmous. So I had to find a different shop. In the end I had everything figured out and bought.

Besides "Mist photos" in black and white I have participated with "Christmas pictures" from my series “Broken”. While decorating the Christmas tree there are every year baubles that fall to pieces. Often the most beautiful ones. Sometimes I photograph them before I throw them away. 

Below a picture of the exhibition and some photos from the Christmas Series.

Allemaal bedankt voor al jullie bezoekjes aan mijn blog in 2015. Volgend jaar ga ik de draad van de fotografie weer oppakken en ook jullie blogs bekijken. Voor 2016 wens ik jullie een heel fijn, gezond en fotogeniek jaar toe.
I thank all my friends abroad for their visits to my blog in 2015. Next year I will start again with my photography and posts. Of course I will visit your blogs too. 

For 2016 I wish you:
Comfort on difficult days. 
Smiles when sadness intrudes. 
Rainbows to follow the clouds. 
Laughter to kiss your lips. 
Sunsets to warm your heart. 
Hugs when spirits sag.
Beauty for your eyes to see. 
Friendships to brighten your being.
Faith so that you can believe. 
Confidence for when you doubt.
Courage to know yourself.
Patience to accept the truth. 
Love to complete your life.

-Ralph Waldo Emerson-


Groetjes, Greetings, Joke


vrijdag 14 augustus 2015

On fragile wings


An English version after the third picture


De afgelopen 2 jaar heb ik de planten in mijn tuin (mijn andere hobby) vervangen door planten die bijen en vlinders aantrekken. Het was zoeken en afwegen omdat ik hetzelfde kleurenschema (roze, paars, blauw en wit) wilde houden. Veel planten stellen dusdanige eisen aan hun standplaats (waaraan ik niet altijd kan voldoen) dat ze ongeschikt werden voor mijn tuin.

Mijn tuin ligt aan de buitenkant van het dorp en grenst aan de polder. Bij de vlindertelling in 2014 telde ik 7 verschillende soorten. Ik was toen al een jaar bezig met het aanpassen van de tuin. Dit jaar (2015) telde ik bij de telling 12 soorten en daarna zag ik er nog meer. Natuurlijk fotografeerde ik ze ook. Hieronder een eerste selectie. Niet alle foto's zijn dit jaar gemaakt, maar het gaat hier om de vlinders uit mijn tuin.

De laatste tijd zie ik, naast de vele soorten hommels, zelfs wilde bijen in de tuin. Ook erg leuk. Klaar ben ik met de tuin nog niet, maar het resultaat vind ik tot nu toe niet slecht.


Kolobrievlinder/Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum)

De vlinders op foto 1 t/m 4 zijn dagactieve nachtvlinders. On the first four pictures you see Moths that are also active during the day. 


Gamma uiltje/Silver Y (Autographa gamma)

Gamma uiltje/Silver Y (Autographa gamma)

Muntvlindertje/Mint moth (Pyrausta aurata)

The last 2 years I have replaced the plants in my garden (my other hobby) by plants that attract bees and butterflies. I first had to do a lot of research because I wanted to keep the same color scheme (pink, purple, blue and white). Many plants were not suitable because they make special demands on their location, soil and humidity (I could not meet all their needs).  

My garden lies on the outside of the village and is bordered by the polder. During the National Butterfly Count  I counted in 2014 seven different butterfly species. At that moment I already had been working for a year on adapting the garden. This year (2015) I counted 12 species during the Butterfly Count and still more later on. Of course I photographed them. Here is a first selection.

Lately I see, besides the many species of bumblebees, even wild bees in the garden. Also very nice. I'm not done with the garden yet, but I think the result so far is not bad.


Dagpauwoog/European Peacock (Aglais io)

Bont zandoogje/Speckled wood (Pararge aegeria)

Boomblauwtje/Holly blue (Celastrina argiolus)

Boomblauwtje/Holly blue (Celastrina argiolus)

Argusvlinder/Wall brown (Lasiommata megera)

Argusvlinder/Wall brown (Lasiommata megera)

Kleine vos/Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)

Kleine vos/Small tortoiseshell (Aglais urticae L.)

Gehakkelde aurelia/Comma (Polygonia c-album)

Gehakkelde aurelia/Comma (Polygonia c-album)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


In het volgende bericht de andere vlinders uit mijn tuin. Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Dance of the poppies". Ik ben nog steeds meer buiten dan achter de pc. Het kan daarom wat langer duren voordat ik op jullie blog reageer.

In the next post the other butterflies from my garden. Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I am still more outside than working at my computer. Therefore, it may take longer before I respond to your blog.


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke


donderdag 9 juli 2015

Dance of the PoppiesWith petals of crimson
fragility
all swaying
to the whispers
of the gentle summer breeze

Patricia Drake


Klaproos/Poppy (Papaver)

Van klaprozen heb ik altijd gehouden. Het zijn echte “mooi weer” bloemen en daar kan ik me best in vinden. Dapper trotseren de tere bloemen op hun dunne steeltjes echter wind en regen om -zodra de zon gaat schijnen-  in volle glorie hun blijde boodschap van vrolijkheid opnieuw uit te dragen. Met hun crêpepapieren rokjes dansen ze zachtjes in een zomerbriesje. Elke dag vouwen nieuwe knopjes hun mooie rood oranje blaadjes open. Bijen en hommels worden daarna uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in hun door meeldraden omringde donkere hart. Ze laten het zich geen twee keer zeggen en snoepen van het hoogwaardige stuifmeel dat een bron van eiwitten, vetten en vitaminen voor hen is. Nectar zullen ze er niet vinden omdat de bloem geen nectarklier heeft.


Klaproos/Poppy (Papaver)

De foto hierboven is later toegevoegd.


Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

I've always loved poppies. They are real "nice weather" flowers and I share their opinion. Bravely the delicate flowers on their thin stems defy wind and rain to convey in full glory their joyful message of happiness once the sun shines again. With their crepe paper skirts they dance gently in a summer breeze. Every day new buds unfold their beautiful red orange petals. Then bees are invited to take a look in their by stamens surrounded dark heart. Greedy they eat from the high-quality pollen, sources of protein, fats and vitamins. Nectar will not be found because the flower has no nectar gland. Klaproos/Poppy (Papaver)

Ik had me voorgenomen om dit jaar een nieuwe serie van de klaprozen te maken. Hoewel eerst het weer en daarna de maaimachines mij dwars zaten is het toch gelukt. De foto’s zijn op meerdere dagen gemaakt waardoor er verschillende sferen ontstonden. Deels omdat het licht elke dag en elk moment anders is, deels omdat ik daarnaast diverse belichtingen heb toegepast om een bepaalde sfeer te bereiken.


Klaproos/Poppy (Papaver)

I planned to make a new series of the poppies this year. Although first the weather and later the mowers bothered me, I finally succeeded. The pictures were taken on several days which caused various atmospheres. Partly because the light is every day and moment different, but also as I have used various exposure values to achieve a certain atmosphere.


Klaproos/Poppy (Papaver)

Omdat smaak en persoonlijke groei binnen de artistieke fotografie inzichten veranderen is er beslist volgend jaar weer een nieuwe reden om de klaprozen te fotograferen. Dit jaar sluit ik het hoofdstuk af.

Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

Klaproos/Poppy (Papaver)

Taste and personal growth within artistic photography change ideas, so next year there surely will be a new reason to photograph poppies again. This year, I close that chapter.

Klaproos/Poppy (Papaver)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Zomer .... Summer". Ik ben momenteel meer buiten dan achter de pc. Het kan daarom wat langer duren voordat ik op jullie blog reageer.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Currently I am more outside than working at my computer. Therefore, it may take longer before I respond to your blog.Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

dinsdag 23 juni 2015

Zomer........SummerAn English version after the first picture


Het is zomer! Als ik naar buiten kijk zie ik niets dat daar op lijkt. De regen komt met bakken uit de lucht en het is zo grijs en donker dat ik het licht wel aan kan doen. En dat terwijl het nog ochtend is.

De fotografie staat de laatste weken op een laag pitje. De afgelopen tijd heeft het hier in de polder -waar de wind vrij spel heeft- veel gewaaid. Een behoorlijke uitdaging voor mijn bloemenfotografie. Bovendien is het ook vaak te koud voor de tijd van het jaar. Vlinders zie ik -op wat Witjes na- nauwelijks. Van kou en wind houden ze niet. Geef ze eens ongelijk.

De Klaprozen waar ik een serie van wilde maken zijn binnenkort uitgebloeid. Als ik ze wil fotograferen moet ik het nu doen. Ik probeer tussen de windvlagen door wat foto’s te maken. Eigenlijk tegen beter weten in. De ranke steeltjes  bewegen al bij een zacht briesje en er staat minstens windkracht 4 of 5.

Dan eerst maar andere bloemen. De Heemtuin, waar het wat beschutter is, biedt uitkomst. Deze serie is daar op verschillende dagen gemaakt.


Boterbloem/Buttercup (Ranunculus)

It's summer! When I look outside it doesn't look like that. The rain is pouring down and it's so gray and dark that I have to switch on the lamps. And it’s still morning.

Last weeks I have put my photography on the backburner. The wind blows almost every day hard here in the polder. A real challenge for my flower (macro)photography. Furthermore it is also often too cold for the time of the year. I hardly see butterflies. They don't like cold and stormy weather. I cannot blame them.

I intended to make a series of the blooming Poppies, but they will be overblown soon and the weather is still not improving. So if I want to photograph them, I have to do it now. I tried to take some pictures. Actually, I hoped against hope. The thin stems already move in a gentle breeze, and most of the days there was at least wind force 4 or 5 Bft.

In this post I first show other flowers. The more sheltered local Wildlife Garden offered an alternative to all these "bad weather days". This series has been photographed there on different days.


Beemdooievaarsbek/Meadow cranesbill (Geranium pratense)

Donkere ooievaarsbek/Mouning Widow (Geranium phaeum)

Dagkoekoeksbloem/Red campion (Silene dioica)

Dagkoekoeksbloem/Red campion (Silene dioica)

Dagkoekoeksbloem/Red campion (Silene dioica)

Echte Koekoeksbloem/ Ragged Robin (Silene flos-cuculi, synoniem: Lychnis flos-cuculi).

Echte Koekoeksbloem/ Ragged Robin (Silene flos-cuculi, synoniem: Lychnis flos-cuculi).

Koningsvaren/Royal Fern/Osmunda regalis

Koningsvaren/Royal Fern/Osmunda regalis

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Fluitenkruid".

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last post. 

Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

donderdag 4 juni 2015

FluitenkruidEr valt in het voorjaar niet alleen veel te fotograferen, ook de tuin (mijn andere hobby) vraagt in die tijd extra mijn aandacht. Een combinatie waarbij je altijd tijd tekort komt. Voor het fotograferen van Fluitenkruid heb ik al jaren plannen. Maar door de drukte rond de bloeitijd is het er nog nooit van gekomen.

Dit jaar maak ik er tijd voor vrij. Ik zie al voor me hoe ik de bloemen in beeld wil brengen. Een overweldigende massa dromerig witte bloemen die -tussen een rij bomen- in een luchtige wolk net boven de aarde lijken te zweven.


In the spring there isn't only much to photograph, also the garden (my other hobby) asks in that period extra attention. A combination whereby I always run out of time. For a long time I intend to photograph Cow Parsley. But due to all other activities in the same weeks I still haven’t done that.

This year I make time. I can already see in my mind how I want to photograph the flowers. An overwhelming mass of dreamy white flowers, between a row of trees, that seem to float as a soft fluffy cloud just above the ground.


Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris

Ik heb bedacht dat ik er een blauwe lucht voor nodig heb (voor de zachtblauwe zweem op de achtergrond), niet teveel wind en geen overmatige zonneschijn. Dat is niet teveel gevraagd, toch? De plek waar ik wil fotograferen heb ik al uitgezocht en ik weet dat de zon daar ’s middags vol op staat. Het zal dus ’s ochtends moeten worden.

I have figured out what I would need for that: a blue sky (for the soft blue colour in the background), not too much wind and no extreme sunshine. That's not too much to ask, right? I have already picked out a place where I want to photograph. I know the sun will shine brightly there in the afternoon. So it must be a morning shoot.


Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris

Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris

Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris

Een uitgelezen ochtend breekt aan. Maar wat een pech. Als ik aankom op de bewuste plek blijkt het Fluitenkruid onder de bomen in een diepe schaduw te staan. De verwachte zonnestralen worden door bosjes tegen gehouden. Dit gaat het niet worden. Ik besluit later op de dag terug te komen, wetend dat de zon het me moeilijk zal maken.

A particularly suitable morning breaks. But bad luck ..... when I arrive at the chosen place the Cow Parsley stands under the trees in deep shade. The expected solar rays are stopped by bushes. This will certainly not result in a success. I decide to come back later in the day, knowing that the sun will make it difficult for me.Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris

Vroeg in de namiddag kom ik terug. De zon schijnt nu onder de bomen door en de contrasten zijn groot. Dit kan mijn camera niet overbruggen. Ik herinner me plotseling de, al eerder gebruikte, belichtings-bracketing functie op de camera (hiermee heb ik meer controle dan bij de automatische HDR-functie). Daarmee maak ik 3 beelden met verschillende belichtingen die ik later samenvoeg. Ik besluit het daarmee te proberen. Gelukkig heb ik mijn statief bij me. Zonder zou het zeker niets worden. Met de resultaten ben ik redelijk tevreden, maar uitgestudeerd ben ik nog lang niet. Volgend jaar op een ander plekje nog maar eens proberen.

Early in the afternoon I am back. The sun shines under the trees and the contrasts are enormous. My camera cannot bridge this. I suddenly remember the -already used before-  Exposure Bracketing mode on the camera with which I can shoot a burst of 3 images at different exposures that I have to merge afterwards (with this mode I have more control than with the automatic HDR mode). I decide to give it a try. Fortunately, I have my tripod with me. Without it would certainly not work. I am reasonably happy with the results, but I think it can still be improved. Next year I'll try at a different place.Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris

Fluitenkruid, Cow parsley, Anthriscus sylvestris


Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Daar waar ik woon".

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 

Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

donderdag 14 mei 2015

Daar waar ik woon ........


An English version after the first picture


Het hele jaar door maak ik vaak fietstochtjes door de polders rond ons huis. Winter, lente, zomer, herfst ......elk jaargetijde heeft er zijn charme. 

Ik hou van de mooie omgeving waar ik woon. Waar ik intens kan genieten van prachtige vergezichten, van mooie zonsopkomsten en ondergangen, van het briesje dat door het rijpe koren waait, van de geur van gemaaid gras, van de ganzen die gakkend overvliegen ......... 

Soms is het landschap lieflijk, mooi beschenen door de zon. Dan weer dreigend met donkergrijze wolken en een stormachtige wind waar je in de open polder nauwelijks tegenin kunt fietsen. 

Als fotograaf hoef je je er niet te vervelen. Landschapsfotografie is naast macro één van de dingen die ik het liefste doe. In de komende tijd ga ik me er wat meer mee bezig houden en ook uitzoeken of mijn camera me op dit vlak qua scherpte echt biedt wat ik zou willen zien. Natuurlijk blijf ik ook macro fotograferen, maar het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging.


The place where I live

Throughout the year I often make bike rides through the polders around our house. Winter, spring, summer, autumn ...... every season has its charm.

I love the beautiful surroundings where I live. Where I can enjoy the breathtaking views, the great sunrises and sunsets, the breeze blowing through the ripe wheat, the scent of cut grass, the honking geese flying over .........

Sometimes the scenery is lovely, beautifully lit by the sun. Then again threatening with dark gray clouds and a stormy wind that makes biking a struggle.

As a photographer you don't get bored here. Landscape photography is next to macro one of the things I like to do most. In the near future I intend to pay more attention to this part of photography and to find out if my camera provides me here the sharpness I would like to see. Of course, I continue to shoot macro, but it's time for a new challenge.

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Koeien Fotoshoot ...... Cow Photo Shoot".

Inmiddels zijn de tulpen gekopt. De weilanden zijn weer groen. 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 

Meanwhile the tulips are dead headed. The meadows are green again. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke