donderdag 14 mei 2015

Daar waar ik woon ........


An English version after the first picture


Het hele jaar door maak ik vaak fietstochtjes door de polders rond ons huis. Winter, lente, zomer, herfst ......elk jaargetijde heeft er zijn charme. 

Ik hou van de mooie omgeving waar ik woon. Waar ik intens kan genieten van prachtige vergezichten, van mooie zonsopkomsten en ondergangen, van het briesje dat door het rijpe koren waait, van de geur van gemaaid gras, van de ganzen die gakkend overvliegen ......... 

Soms is het landschap lieflijk, mooi beschenen door de zon. Dan weer dreigend met donkergrijze wolken en een stormachtige wind waar je in de open polder nauwelijks tegenin kunt fietsen. 

Als fotograaf hoef je je er niet te vervelen. Landschapsfotografie is naast macro één van de dingen die ik het liefste doe. In de komende tijd ga ik me er wat meer mee bezig houden en ook uitzoeken of mijn camera me op dit vlak qua scherpte echt biedt wat ik zou willen zien. Natuurlijk blijf ik ook macro fotograferen, maar het wordt tijd voor een nieuwe uitdaging.


The place where I live

Throughout the year I often make bike rides through the polders around our house. Winter, spring, summer, autumn ...... every season has its charm.

I love the beautiful surroundings where I live. Where I can enjoy the breathtaking views, the great sunrises and sunsets, the breeze blowing through the ripe wheat, the scent of cut grass, the honking geese flying over .........

Sometimes the scenery is lovely, beautifully lit by the sun. Then again threatening with dark gray clouds and a stormy wind that makes biking a struggle.

As a photographer you don't get bored here. Landscape photography is next to macro one of the things I like to do most. In the near future I intend to pay more attention to this part of photography and to find out if my camera provides me here the sharpness I would like to see. Of course, I continue to shoot macro, but it's time for a new challenge.

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Koeien Fotoshoot ...... Cow Photo Shoot".

Inmiddels zijn de tulpen gekopt. De weilanden zijn weer groen. 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 

Meanwhile the tulips are dead headed. The meadows are green again. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke


maandag 4 mei 2015

Koeien Fotoshoot ....... Cow Photo Shoot


In mijn vorige bericht liet ik foto’s zien van de bollenvelden vlakbij mijn huis. Natuurlijk kon ik het niet laten om toch nóg wat foto’s te gaan maken. 

In my previous post I showed pictures of the bulb fields near my house. Of course I couldn't resist the temptation to take more pictures.

Vaak ga ik even een uurtje fotograferen en dat pakt soms heel leuk uit. Op één van die dagen komt de eigenaar van de grond -ook eigenaar van een landwinkel en grote boerderij met prijswinnende koeien-  naar me toe. De dag er na vindt er een keuring van een aantal koeien plaats met aansluitend een koeien-fotoshoot. Een fotograaf, gespecialiseerd in het fotograferen van koeien, zal de foto’s maken. Ik mag ook komen. Leuk!

I often go for a little while to the fields. On one of those days the owner of the land -also owner of a farm shop and a large farm with prize-winning cows-  comes to see me. The day after there will be an inspection of a number of cows, followed by a cow photo shoot. A photographer, who is specialized in photographing cows, will do the shoot. I am also invited. Great!


De koeien, prachtig gewassen en glanzend geborsteld, worden na de keuring naar de bollenvelden gebracht waar de shoot zal plaats vinden. Er is al een aantal dagen met ze geoefend om ze te laten wennen. Naast wat genodigden loopt er een tiental mensen met de koeien mee, begeleiders en assistenten van de fotograaf. 

After the inspection the cows, beautifully washed and brushed shiny, will be brought to the bulb fields where the shoot will take place. Last week they practiced to get them used to the routine. Apart from some guests there are a dozen people walking along with the cows, attendants and assistants to the photographer.

Omdat de foto’s voor een vakblad gemaakt worden moet de koe precies in de juiste houding staan. Die denkt er echter regelmatig het hare van en het is nog een heel gedoe -wat is ze groot en sterk!- om haar tússen en niet ín de tulpen te parkeren. Dan moet ook de kop nog omhoog, terwijl de tulpen eigenlijk veel interessanter zijn. Een radio met koe-geluiden brengt uitkomst en de eerste foto’s kunnen gemaakt worden. 

Since the photos are for a trade magazine the cow must be exactly in the right position. The cow, however, has a different opinion and it's quite a hassle -what is she big and strong - to maneuver her betwéén and not ín the tulip fields. The head must be upwards for the picture, but for the cow the tulips are actually much more interesting. A radio with cow sounds helps and the first photos can be taken.
De lucht is wit-grijs, het licht fel, de koeien zijn zwart en wit. Het loopt inmiddels tegen één uur en even piept de zon tevoorschijn. Het hele tafereel is meteen zwaar overbelicht. Ik leef met de fotograaf mee. Wat een moeilijke omstandigheden. 

The sky is gray-white, the light very bright, the cows are black and white. It is now one o'clock and the sun is peeping through the clouds. The whole scene is immediately heavily overexposed. Poor photoghrapher! What a misery.


Ondertussen fotografeer ik ook, maar ik wil het wat artistieker. Tenslotte hoeven mijn foto’s niet in een vakblad. Ik tob met de lichtomstandigheden, maar uiteindelijk blijven er na selektie nog wat foto’s over die ik goed genoeg vind voor dit blog. Over doen is overigens geen optie, want de combinatie tulpen en koeien is maar eenmalig. 

Meanwhile, I also take pictures, but I want them more artistic. After all, my photos are not for the magazine. I struggle with the light conditions, but finally I have selected a few photos I find good enough for this blog. There is no chance to do it over, because this combination of tulips and cows is unique.
Tegen diegenen die foto’s van koeien in vakbladen zien kan ik zeggen dat het beslist geen “druk op de knop” foto’s zijn, maar dat er met een klein leger mensen hard voor gewerkt is.

To those who see pictures of cows in trade magazines I can say that these are definitely not "press the button" photos, but that a whole group of people worked very hard for it.Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Verrassing ... Surprise".

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke