dinsdag 28 oktober 2014

Een sluier van mist
Vorige keer was de opdracht voor de fotocursus, zoals ik al in mijn vorige blog schreef, “herhaling/ritme”. Een aantal van jullie gaven als reactie op dat blog dat natuurfoto’s voor hen toch de voorkeur hebben. Ik begrijp dat, want ook voor mij is het niet voor de hand liggend om iets anders te fotograferen.

Zo had ik voor die opdracht eigenlijk een heel andere fotoserie gemaakt. Op een ochtend was het behoorlijk mistig en ik wilde naar de Nieuwkoopse Plassen om daar de mist boven het water met een opkomende zon te fotograferen. Eenmaal aangekomen op de uitgekozen plek was het toch weer heel anders dan ik me had voorgesteld. De zon kwam niet als een rode bol door de mist heen, maar ...........


Last time the assignment for the photography course -as I told in my previous post- was "repetition / rhythm." Some of you wrote in response to that post that they prefer nature pictures. I can understand that, because for me it is also not obvious to photograph something else. 

Actually I did make a different photo series for my course. One morning it was pretty foggy and I intended to go to a lake nearby to photograph the rising sun breaking through the mist above the water. Once arrived at the chosen location the situation was very different from my expectations. The sun did not break through the fog as a red sphere, but .............
....... maar  plotseling zag ik wél een beeld dat paste in mijn foto opdracht.
.......but suddenly I saw an image that easily could fit into my assignment. 


Helemaal enthousiast door het prachtige licht haastte ik me daarna ook nog naar een ander fotogeniek plekje. Ik passeerde een reiger (nee hè, niet wéér een reiger!), liep door en onmiddellijk terug. Liep ik nou net langs een fotografisch schilderij? 

Completely thrilled by the beautiful light I hurried to another photogenic spot. I passed a heron (oh no, not yet another heron!) walked by and returned immediately. Did I just walk along a photographic painting? 


En even naar links kijkend zag ik dit rijtje -door de mist omgeven- bomen. Alweer een kandidaat foto voor mijn opdracht.

Looking left, I saw this row -by fog surrounded- trees. Another candidate picture for my course. 
Uiteindelijk werden het -zoals jullie gezien hebben-  de kleurpotloden, juist ómdat het eens wat anders was. Al mijn andere foto’s waren toch weer natuurfoto’s. Ach ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan ..........

Eventually I chose -as you have seen-  the colored pencils, precisely because it was something totally different. All my other pictures were nature pictures again. I think it’s in my blood.


Nadat de mist was opgetrokken..............  After the mist had disappeared ................


Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Farewell to the summer of 2014". 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

maandag 20 oktober 2014

Farewell to the summer of 2014


An English version after the 3th picture


Allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle fijne reacties op mijn vorige blog dat ik maakte na het overlijden van mijn vader. Ze ontroerden me. Hoewel het gemis blijft, gaat het leven verder. Eind september pakte ik mijn camera weer op. In de series die volgden miste ik iets. Het werden “scherpe foto’s” maar ook niet meer dan dat. Net alsof het gevoel ontbrak.

Om iets heel anders te gaan doen besloot ik me toch nog in te schrijven voor de “gevorderden” fotocursus, waarvoor ik me had willen aanmelden voordat mijn vader overleed. De nadruk blijkt daar bij de meeste deelnemers te liggen op het abstracte en architectonische vlak. Hoewel “natuur” mijn voorkeur heeft, begon ik het toch steeds leuker te vinden om ook eens te experimenteren met ander fotowerk.

Intussen lukt het weer om natuurfoto’s te maken die wél aan mijn verwachtingen voldoen. Met mijn “Afscheid van de zomer van 2014” laat ik nog even een serie haast zomerse beelden zien. Hoewel het al lang herfst is zijn ze toch pas 2 weken geleden gemaakt.


Zweefvlieg op Hertshooi/Hoverfly on Hypericum

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album)

Argusvlinder (Lasiommata megera)

First I want to thank everyone for all the kind comments on my last post that I made after the death of my father. They really touched me. Although the loss remains life goes on. Late September, I picked up my camera again. In the series that followed, I missed something. The pictures were sharp, but no more than that. Just as if the sentiment was gone. 

To do something else I decided to sign up for the "advanced" photography course, I intended to follow before my father passed away. So now I did. It turned out that most students in the course are busy with abstract and architectural subjects. Although I prefer to photograph "nature", I began to like it more and more to experiment with a different kind of photo work. 

Meanwhile I succeed again to create “nature” pictures that meet my expectations. With this series "Farewell to the summer of 2014," I present a few almost summerlike images. While autumn is here for almost a month I took these photos only 2 weeks ago.Argusvlinder (Lasiommata megera)

Kleine vos (Aglais urticae)

Links:Kleine vos (Aglais urticae). Rechts: Atalanta (Vanessa atalanta)

IJzerhard (Verbena bonariensis)

Tot slot 2 foto’s die ik maakte voor een opdracht uit de cursus. Het thema was “Herhaling/Ritme”. Ik was van plan om iets met kleurpotloden te doen. De eerste foto's maakte ik met een klein diafragma (groot getal), maar doordat alles scherp was werden die heel saai. Onderstaande foto's maakte ik op statief met een groter diafragma. Ik wachtte op een zonnige dag, waardoor de gekozen achtergrond -wist ik uit ervaring- mooi donker zou worden en onderbelichtte met een hele stop om die nog donkerder te krijgen.

Finally, two pictures that I made for an assignment in the course. The theme was "Repetition / Rhythm". I intended to do something with colored pencils. The first pictures I made with a small aperture (big number), but because everything was sharp they were very dull. The pictures below I took on a tripod with a larger aperture. I waited for a sunny day which would colour the chosen background dark -I knew from experience- and underexposed with a full stop to darken it more.

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Ondertussen ben ik bij een aantal van jullie al weer op jullie blogs langs geweest. Door de achterstand zal het nog even duren voordat ik bij iedereen naar de foto's heb kunnen kijken. Ik kom zo spoedig mogelijk langs. 

Meanwhile, I've already visited some of your blogs. Because I'm way behind it will take some time before I have viewed the pictures of everyone. But I'll come along as soon as possible.


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke