vrijdag 21 februari 2014

Een nieuwe poging


An English version after the first series of pictures


Terwijl ik bij het fotograferen van bloemen erg veel geduld heb en net zo lang doorga totdat het resultaat beantwoordt aan mijn idee, heb ik dat bij (water)vogels niet. Op diverse blogs zie ik jaloersmakend mooie vogelfoto’s, maar mij wil het niet echt naar mijn zin lukken. Nu heeft iedereen natuurlijk zijn of haar eigen specialiteit en voorkeur. Voor mij zijn dat “bloemen”. Dat is en dat blijft zo, maar toch........

Twee jaar geleden ging ik -niet lachen!- in een knalrood jack vogels fotograferen in de polder. Terwijl ik nog op tientallen meters bij ze vandaan was vlogen ze al verschrikt op. De camera kon in de tas blijven. Door het lezen van al jullie vogelblogs heb ik inmiddels mijn kleding aangepast, schuifel nu voetje voor voetje dichterbij, blijf soms even staan om de (water)vogels aan me te laten wennen, neem daarna een zo laag mogelijk standpunt in en wacht.....

Afgelopen week heb ik me bezig gehouden  met “gewone” wilde eenden. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik ze wil fotograferen, dichtbij of juist wat verder weg, maar over het resultaat ben ik voorlopig niet ontevreden. Het Waterhoentje had ik vorig voorjaar al gefotografeerd, maar de serie nooit gepubliceerd.
Op de foto's in dit eerste deel het Waterhoentje. In this first part the Moorhen (Gallinula chloropus).
While I have a lot of patience when photographing flowers and am very persistent to try over and over again until the result meets my idea, I don't have that photographing (water) birds. On various blogs I see enviable beautiful bird photos, but till now I am not succesful in bird photography. Of course everyone has his or her own specialty and mine is "flowers". That is, and will remain so, but nevertheless ........

Two years ago, I  went - don't laugh!- photographing birds in a bright red jacket. While I was still on a reasonable distance they already flew away. The camera could stay in the bag. By reading all your bird posts I now have adjusted my clothes, shuffle bit by bit closer to the birds, wait sometimes a while to let them get used to me, position myself as low as possible and wait ... ..

Last week I have been busy with "ordinary" wild ducks (Anas platyrhynchos). I still have to figure out how I want to photograph them, close or slightly further away, but for now  I am not unhappy with the results. I photographed the Moorhen (Gallinula chloropus)  last spring, but never published the series.
In dit deel de Wilde Eend (vrouwtje: bruin; mannetje: gekleurd). 
In this part the Mallard (Anas platyrhynchos).


Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Waiting for the sun". De foto's van de zonsondergang, met name de laatste, waren het meest favoriet.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the pictures of the sunset, especially the last one. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke

donderdag 13 februari 2014

Waiting for the Sun
Na dagen van grijs weer belooft het eerste weekend in februari mooi te worden. Natuurlijk willen we -na alle regen- wel even genieten van de op het journaal door de weerman beloofde “zonovergoten dagen”. Daarom plannen mijn man en ik een uitje voor de zondag en een strandwandeling in Noordwijk lijkt ons wel iets.

Meteen na de lunch vertrekken we. De vrolijk schijnende zon aan de bijna wolkeloze hemel stemt ons optimistisch. Dichter bij de kust verschijnen er echter steeds meer wolken. Eerst glijdt er af en toe een klein wolkje voor de zon, maar eenmaal op de parkeerplaats bij het strand aangekomen is de lucht egaal grijs. Wat een tegenvaller.


After days of grey weather the first weekend in February promises to be beautiful. Of course we want to enjoy -after all the rain- the "sunny days" as promised by the weatherman on the news. Therefore my husband and I plan a getaway for the Sunday. A stroll along the beach in Noordwijk seems perfect to us.

Immediately after lunch we leave. The brightly shining sun in a nearly cloudless sky makes us optimistic. Closer to the coast, however, more and more clouds appear. First occasionally one little cloud hides the sun for a short moment, but once we have arrived at the parking place near the beach the sky is totally grey. The sun is gone. What a disappointment.
Ondanks het grijze weer is het druk op het strand. Wandelaars met en zonder hond, ouders met kinderen, surfers, iedereen lijkt blij te zijn met een dag zonder regen. De stevige wind blaast grote vlokken zeeschuim in het rond.

Naarmate de middag vordert wordt het in de verte toch wat lichter. In snel tempo komt dat gebied onze kant op en nog geen half uur later piepen de eerste zonnestralen onder de wolken door. Alsof er een gordijn wordt weggeschoven maakt even later de grijze lucht plaats voor een blauwe. Een stralende zon giet daarna haar zonnestralen over het strand uit. We genieten met volle teugen. Met een prachtig kleurig afscheid verdwijnt ze een paar uur later gracieus in zee.


Despite the grey weather it's busy on the beach. Walkers with and without dogs, parents with children, surfers, everyone seems to be happy with a day without rain. The strong wind blows big flakes sea foam around. 

As the afternoon progresses, it gets lighter in the distance. Rapidly that area comes in our direction and half an hour later the first sun rays peep through the clouds. As if a curtain has been slid a little later the grey sky makes room for a blue one. After a while the sun spreads her sun rays over the beach. We enjoy to the fullest. A few hours later she disappears gracefully with a beautiful colored farewell into the sea.
Voorzichtig komt de zon tevoorschijn. Here comes the sun................


Het schuim wordt veroorzaakt door het afsterven van de in zee levende schuimalg (Phaeocystis). De wind en de stroming doen de rest. The foam is caused by the the offshore breakdown of algal blooms. The wind and waves complete the process.


Langzaam begint de zon aan haar afscheid............  A beautiful sunset completes the day ......

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Be my Valentine". De foto van de biggetjes werd het meest als favoriete foto genoemd.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite was the picture of the piglets. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Jokezaterdag 8 februari 2014

Be my ValentineAn English version after the first part of pictures


Op de kalender zie ik de datum staan: 14 februari, Valentijnsdag! Niet dat er bij ons iets aan gedaan wordt (wij zijn dat niet gewend), maar toch vind ik het een leuk idee om iets extra’s te doen voor degenen waar je om geeft.

De oorsprong van die dag -270 jaar na Christus- was eigenlijk helemaal niet zo romantisch. Het leger van de Romeinse keizer Claudius II was in een zware strijd gewikkeld en de keizer vond het een slecht idee als zijn soldaten getrouwd zouden zijn. Dat leidde alleen maar af. Daarom verbood hij zijn soldaten te trouwen, maar priester Valentijn vond dat onzin. Op een dag kwam er een jong stel naar hem toe -de man een soldaat en niet kerkelijk, de vrouw streng christelijk- met de vraag of de priester hen wilde trouwen. Valentijn deed dat in het geheim. Veel stellen volgden daarna. Toen de keizer dit hoorde liet hij Valentijn in de gevangenis gooien en veroordeelde hem ter dood. Hevig verliefd op de dochter van de cipier zag Valentijn kans om haar -vlak voor zijn onthoofding op 14 februari- een liefdesbriefje in de handen te drukken, dat hij ondertekende met de woorden “Van je Valentijn”.

In mijn fotomapjes zag ik verschillende foto’s die goed bij dit onderwerp passen. Ik wens jullie allemaal een fijne Valentijnsdag.


Scholekster (Haematopus ostralegus)
Wil jij m'n Valentijn zijn? Will you be my Valentine?

Puntbijvlieg - Eristalis nemorum 
Maken Klaprozen ook een Valentijn-afspraakje? 

Klaprozen/Poppies

Lieveheersbeestjes/Ladybugs
Bij de Reuze Langpootmuggen is er een kaper op de kust. Drie is toch echt teveel.

Reuze Langpootmuggen (Tipula maxima) 
Het soortverschil bij de meeuwen schijnt ze niet te deren.I see on the calendar the date: February 14, Valentine’s Day! It is in our house in the Netherlands not a special day (we are not brought up with this holiday), but I think it is still a great idea to do something extra for those you love. 

The origin of that day -270 years after Christ- was actually not so romantic. The army of the Roman emperor Claudius II was engaged in a tough combat and the emperor considered it a bad idea if his soldiers would be married. That would only distract them from their fight. Therefore, he forbade his soldiers to marry, but priest Valentine thought it nonsense. One day a young couple came to him - the man was a not religious soldier, the woman strict Christian- and asked the priest to marry them. Valentine did so secretly. Many couples followed. When the emperor heard about the marriages he ordered to put Valentine in prison and sentenced him to death. Madly in love with the daughter of the guard Valentine managed -a few minutes before his beheading on February,14- to give her a love letter, signed with the words "From your Valentine". 

In my picture folders I found several pictures that fit well with this topic. I wish you all a Happy Valentine’s Day!Charolais koeien op de hei in Hilversum
Vind jij me ook lief? Do you love me too?

Ooievaars (Ciconia ciconia)Muskuseenden (Cairina moschata)
"Ik vind je zóóóó lief...."/"I love you soooooooo much....."


Piétrain biggetjes (8e plaats fotowedstrijd)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Muskuseenden". De foto van het mannetje met de grasspriet in zijn bek werd het meest als favoriete foto genoemd.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite was the picture of the male with the grass halm in his beak. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.

Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke


zaterdag 1 februari 2014

MuskuseendenAn English version after the first series of picturesOnze overburen hebben Muskuseenden (Cairina moschata). Een prima foto-object, vind ik. De fotografisch moeilijke kleuren zwart en wit zijn beiden op de eend vertegenwoordigd. Een uitdagend project.

Vol goede moed ga in met m’n camera naar de overkant, waar ik de eenden door het gras zie lopen. De zon schijnt. Wat kan er nog mis gaan? Voorzichtig sluip ik dichterbij, waarop de eenden -die me al lang gezien hebben- het op een rennen zetten. Mmmm.......toch minder tam dan ik dacht.

Even later doe ik een nieuwe poging. Ik richt de camera op het mannetje. Yes ..... het oogje heb ik nu mooi scherp in beeld..... de belichting aangepast om het wit onder controle te houden...... Terwijl ik afdruk doet de eend zijn kop naar beneden om een hapje gras te eten. Sh......t! Nieuwe poging. Het vrouwtje dan maar. O, nog leuker. Het mannetje en vrouwtje hebben de koppen nu dicht bij elkaar. Och, wat een leuk moment. Snel druk ik af. Op hetzelfde moment gaan ze er vandoor. Bewogen! 

Langzaam verdwijnt even later de zon achter de wolken. Ik tuur naar de lucht. Dat ziet er slecht uit. Om nog een beetje redelijke sluitertijd over te houden staat mijn ISO ondertussen op 400. Dat is voor mijn camera echt te hoog om er iets moois van te maken. Ik besluit die dag te stoppen. De volgende dag zet ik mijn pogingen voort en uiteindelijk heb ik onderstaande foto’s goedgekeurd om te tonen. Uitgeleerd ben ik fotografisch nog lang niet.Vrouw/Female


De man is herkenbaar aan de "wrat" op de snavel. 
The male is recognizable by the "wart" on the beak.
Our neighbors accross the road have Muscovy Ducks (Cairina moschata). A great photo object, I think. The photographic difficult colors black and white are both represented on the duck. A challenging project.

Optimistic I grab my camera and go to the neighbor's garden, where I see the ducks walking through the grass. The sun is shining. What could go wrong? I carefully sneak closer. At the same moment the ducks -who have already seen me- start running. Mmmm  .......  less tame than I thought.

Moments later, I make a new attempt. I point the camera at the male. Yes ..... the eye, upon which I have focussed, is sharp now ..... the exposure is adjusted to prevent overexposure of the white ......  I push the button ....... the duck lowers his head to eat some grass. Sh ...... t! New attempt. The female this time. Oh, even better. The male and female have their heads close together now. What a sweet moment. I quickly push the button. At the same time, they're off. Blurred! 

A little later the sun disappears behind the clouds. I stare at the sky. That looks bad. My ISO is now risen to 400 to keep a reasonable shutter speed is. For great pictures that's really too high for my camera. I decide to stop that day. The next day I continue my efforts and I finally approve the pictures above to show. Photographic I still have a lot to learn. Deze 2 foto's maakte ik afgelopen zomer al eens. I took this 2 pictures last summer.Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Presents of nature". De 2e foto van de rozenbottel en de laatste van de Prunus werden het meest als favoriete foto genoemd.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the second picture of the Rose hip and the last one of the Prunus. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke