zaterdag 21 december 2013

Afscheid van 2013


Met deze zonsondergang sluit ik dit blogjaar af. Afscheid van een dag, een mooie symboliek voor het afsluiten van een jaar. With this sunset the day ends and I thought it is also a nice way to close my blog year. You will find my Christmas card in English at the end of my blog. 

Het is echt de moeite waard om de foto's vergroot te bekijken door op de eerste te klikken. It is really worthwhile to enlarge the pictures by clicking on the first one. 


Ik wens jullie allemaal:

een Kerstfeest vol licht, vriendschap en gezelligheid

en 

een Nieuw jaar
Met tijd om te lachen, het brengt kleur in je dagen
Met tijd om te dromen, het tilt je op naar de sterren
en met tijd om te genieten, er is zoveel moois te beleven.


Bekijk de wereld rondom je nieuwsgierig en in verwondering. Laat je verrassen, want de grootste en mooiste geheimen liggen misschien wel verborgen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen ........

Allemaal hartelijk bedankt voor al jullie reacties in het afgelopen jaar. Ik weet hoeveel tijd dat kost en ik ben er dan ook erg blij mee dat jullie die tijd ervoor genomen hebben. Tot volgend jaar!

I thank you for your kind comments on all my posts this year. I know how time consuming it is and I am very happy that you took the time to react. See you next year!

Groetjes/Greetings, Joke

donderdag 12 december 2013

Frozen


An English version after the 5th picture


Als ik mijn blog open zie ik met enige verbazing de laatste datum staan: 31 oktober! Is het echt al weer zo lang geleden dat ik mijn laatste foto’s plaatste? De dagen lijken aan het eind van het jaar haast nog wel sneller voorbij te gaan dan daarvoor. De verbouwing in ons huis en een groot concert van een koor waar ik als gastzanger in het Requiem van Fauré mee mocht zingen eisten -naast de mantelzorg voor mijn vader- al mijn vrije tijd op.

Toen ik eindelijk de camera weer oppakte kwamen de gemaakte foto’s niet verder dan de prullenbak. Te gehaast probeerde ik te fotograferen, zonder de tijd te nemen om eerst goed te “kijken” en me te laten verrassen door wat de natuur me te bieden heeft. Het grijze saaie weer deed er ook geen goed aan en weer ging de camera in de kast. Mijn creativiteit had me kennelijk in de steek gelaten.

Totdat ....... de eerste vorst zich aandiende. Terwijl ik die ochtend de gordijnen open zie ik het meteen. De weilanden zijn bedekt met een prachtige witte waas. Het is de eerste vorst en tot dat moment heb ik nog steeds hier en daar veldbloemen in de polder zien bloeien. De kans dat die bloemen nu voorzien zouden zijn van een feestelijk randje rijp is groot.

Snel kleed ik me aan en binnen tien minuten sta ik buiten. Wég is het gebrek aan fotografisch enthousiasme en hoewel ik altijd wel wat aan mijn foto’s zie ter verbetering, vind ik dat ik met deze serie wel weer voor de dag kan komen. 

Of deze? Gespiegeld, naar idee van René. Welke kijkt beter? 

At the moment I opened my blog I was surprised by the date of my last post: October 31. Has it really been so long ago that I posted my last photos? At the end of the year the days seem to almost fly by faster than before.The renovation in our house and a great concert by a choir that I joined as guest singer in Fauré's Requiem, took -besides the care for my father- all my free time. 

When I finally picked up the camera again all images I made disappeared into the trash. Too hasty I took my pictures without taking the time to "look"  first and without waiting patiently for the surprises that nature has to offer. The dull gray weather also did not help and I put the camera in the closet away again. Apparently my creativity was gone.

Until ....... the first frost came along. While I open the curtains that morning, I see it right away. The meadows are covered with a beautiful white haze. It is the first frost this year and until then I still saw wild flowers flourish in the meadows. So there is a good chance that all flowers are framed with a festive frosty edge. No time to loose!

Quickly I get dressed and within ten minutes I 'm outside. Gone is the lack of photographic enthusiasm and although I always see something to improve, I’m sure I can offer you this series to look at.

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto. 
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture 

Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Chrysant, bloem van goud". Ik kom jullie blogs zo snel mogelijk weer bekijken, maar het zal wel even duren voordat ik bij iedereen langs ben geweest.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I will visit your blogs as soon as possible, but maybe it will take a little bit longer.


Groetjes/Greetings, Joke

donderdag 31 oktober 2013

Chrysant, bloem van goud


An English version after the first picture


Duizenden jaren geleden zorgden de vele goden voor overbevolking in de hemel. Daarom werden twee van hen, god Izanagi en godin Izanami, over een brug van wolken naar de aarde gestuurd. Die bleek echter veel te groot om met zijn tweeën te besturen. Al snel creëerde Izanami nieuwe goden om over de wind, de bergen, de zee en veel andere onderdelen te heersen. Maar toen zij de god van het vuur schiep, ging het mis. Het kostte te veel van haar krachten, ze stierf en ging op in de donkere nacht.

Izanagi miste haar vreselijk en hij besloot een kijkje te nemen in de duisternis waarin hij Izanami had zien verdwijnen. Daar aangekomen zag hij haar maar heel vaag. Welkom was hij blijkbaar ook niet, want bijna onmiddellijk werd hij aangevallen door boze geesten. Ternauwernood kon hij nog ontsnappen.

Terug op aarde besloot hij in de rivier een ontspannend bad te nemen. Terwijl zijn kleren op de grond vielen veranderden ze in twaalf goden. Zijn sieraden werden bloemen. De twee armbanden: een iris en een lotus. Zijn ketting veranderde in een goudkleurige chrysant. De bloem was daarvoor nooit eerder in Japan gezien.


Op alle foto's de Chrysanthemum Indicum 'Tom Pearce'. Het is een grootbloemige geplozen chrysant (1 bloem per steel; de overige knoppen worden weggesneden).

Thousands of years ago heaven was overpopulated by too many gods and goddesses. Therefore, two of them, god Izanagi and goddess Izanami, were sent to the earth across a bridge of clouds. However, the earth was far too large to reign by the two of them. Soon Izanami created new gods to rule over the wind, the mountains, the sea and many other parts. But when she created the god of fire, something went wrong. It took too much of her powers, she died and disappeared into the dark night .

Izanagi missed her terribly and he decided to search for her in the darkness in which he had seen her disappear. Once there, he saw her, but very vague. Apparently he was not welcome as he was almost immediately attacked by evil spirits. With great effort he could hardly escape.

Back on earth, he decided to take a relaxing bath in the river. While his clothes fell on the ground, they changed into twelve gods. His jewelry became flowers, the two bracelets: an iris and a lotus. His necklace turned into a golden chrysanthemum. The flower had never been seen in Japan before.


In 1688 bracht de Nederlander Jacob Layn de chrysant mee naar de Lage Landen.
Toch duurde het nog tot 1789 voordat de Franse kapitein Blanchard drie grootbloemige stammoeders naar Marseille meebracht om ermee te  gaan kweken.

Chrysanten zijn van oorsprong grootbloemig. Pas vanaf 1950 werden in Nederland klein- en middelgrootbloemige soorten gekweekt. Zuiver uit economische overwegingen, namelijk om op loon- en stookkosten te besparen.

Japanners geloven dat een bloemblad van een chrysant onderin een wijnglas een gezond en gelukkig leven brengt! Niet proberen, want Nederlandse chrysanten zijn niet eetbaar.

Bovenstaand verhaal is een vrije bewerking van de Japanse legende over het ontstaan van de chrysant. De naam Chrysanthemum stamt uit het Grieks: 'chrys-' (goud) en '-anthemon' (bloem). Alhoewel de naam uit het Grieks komt, strijden de Chinezen en Japanners nog steeds met elkaar om de eer van het ontstaan van de bloem, duizenden jaren geleden.

The story above is a free interpretation of the Japanese legend about the origin of the chrysanthemum. The name Chrysanthemum comes from Greek : " chrys - " (gold ) and "-anthemon " ( flower). Although the name comes from the Greek, the Chinese and the Japanese are still arguing with each other about the origin of the flower, thousands of years ago.In Japan is de chrysant een symbool voor de zon. De Japanse keizerlijke familie voert al tien eeuwen lang een gouden chrysant met 16 kroonblaadjes in haar embleem.

 Bij ons symboliseert de bloem nobelheid, trouw, eerlijkheid en vriendschap. In België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije worden chrysanten als grafbloem gezien. 


Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto. Nog groter? Gebruik dan F11.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture 
Use for a real big photo F11 to enlarge your screen and enjoy!


De renovatie in ons huis is op de afwerking na voor het grootste deel klaar. Tijd dus om weer met fotograferen en bloggen te beginnen. Allemaal nog bedankt voor jullie reacties op mijn vorige blog "Festival of colors" en de mailtjes, reacties en "Google +"--jes op de aankondiging van de verbouwing. Ik heb jullie foto's in de tussentijd alleen bekeken, maar binnenkort zal ik ook weer wat van me laten horen.

The renovation in our house is almost done now. Just the finishing touch is still lacking. Time to start again with photographing and blogging. Thanks to all my friends abroad for your comments on my previous blog "Festival of colors" and those on the announcement of the renovation. I have also appreciated your "Google+". Soon I will visit you on your blog again.

Groetjes/Greetings, Joke

donderdag 10 oktober 2013

Festival of colors


Colors burst in wild explosions .......... fiery, flaming shades of fall
An English version of this post after the first picture


Net zo verwonderd als ik een week geleden was toen ik nog steeds juffers en vlinders zag vliegen, ben ik het nu omdat ze plotseling allemaal tegelijk verdwenen zijn. Het lijkt alsof er in de natuur een knop is omgedraaid, mij met de vraag achterlatend hoe dit nu toch zo ineens kon gebeuren.

Terwijl ik eigenlijk nog even wilde genieten van “juffers op kleurige besjes of bladeren” loop ik nu wat doelloos met mijn camera rond. Even zie ik alleen wat er níét meer is, zonder met blijdschap te ontdekken dat er hele andere uitdagingen voor in de plaats zijn gekomen.

Hersteld van de schok zie ik een paar dagen later op een landgoed bij mij in de buurt dat de natuur ondertussen één groot festival van kleuren is geworden. De talloze vruchtdragende struiken en bomen lonken met hun verleidelijke vruchten naar de vogels die er gretig van komen eten. Het zonnetje geeft een extra feestelijk en warm tintje aan het geheel.

Overweldigd begin ik vol enthousiasme het palet van paarse, oranje en rode kleuren te fotograferen. Eenvoudig is het niet om wat ik zie creatief met mijn camera te vangen, maar ik krijg er steeds meer plezier in. Uiteindelijk hebben onderstaande foto’s mijn blog gehaald. Ondertussen oefen ik verder om deze kleurrijke finale van het jaar mooi in beeld te brengen.


Rozenbottels (Rose-hips)

Just as surprised as I was a week ago when I still saw dragonflies and butterflies fly around so late in the season, I am now amazed again because they are suddenly all gone. It seems like nature switched off a button, leaving me behind with the question how this all could happen so quickly.

Although I had the intention to once more enjoy "the damselflies sitting on colorful berries or leafs", I now walk aimlessly around with my camera. For a moment I only can see what is gone, without discovering with joy the new challenges that have emerged in the meantime.

Recovered from the shock I see a few days later on an estate in my neighborhood that nature now has turned into a festival of colors. The numerous fruit-bearing shrubs and trees flirt with their tempting fruit with the birds that hurry to eat greedily. The sun gives an extra festive and warm touch to the whole. 

Overwhelmed I start with enthusiasm to photograph the palette of purple, orange and red colors. It is not simple to capture them with my camera creatively, but practise makes perfect and -while photographing- I enjoy it more and more. Finally these pictures made it to my blog. Meanwhile, I continue practising to visualize this colorful finale of the year. 

Vuurdoorn (Pyracantha)

Callicarpa bodinieri

Dwergmispel (Cotoneaster)

Sneeuwbal (Viburnum) 

Vuurdoorn (Pyracantha)

Rozenbottels (Rose-hips)

Meidoorn (Crataegus)

Vuurdoorn (Pyracantha)

Rozenbottels (Rose-hips)

Malus 'Red Sentinel'

Vuurdoorn (Pyracantha)

Callicarpa bodinieri

Vuurdoorn (Pyracantha)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Circle of Life". De foto van de houtpantserjuffer op de besjes van de vlier werd het meest als favoriete foto genoemd.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite was the picture of the damselfly on the berries. I hope we keep in touch. Of course I will visit you on your own blog, although it may take sometimes a little longer. 

Groetjes/Greetings, Joke


donderdag 3 oktober 2013

Circle of LifeDeze week ben ik naar de natuurfilm “De nieuwe Wildernis” geweest. Een prachtige natuurfilm over de Oostvaarders Plassen, waar de vier seizoenen in twee jaar zijn gefilmd. Speciaal gecomponeerde muziek en een gesproken verhaal begeleiden de film, waarin Konikpaarden een prominente rol hebben (Klik HIER voor de trailer).

De film begint met beelden uit het VOORJAAR, waarin de natuur op gang komt na een koude winter. Wacht..... ik zoek er zelf een paar foto's bij uit de omgeving van De Groene Jonker.

This week I went to the beautiful new feature film "The New Wilderness". It’s about a Dutch nature reserve, called De Oostvaarders Plassen, where the four seasons were filmed in a period of two years. Specially for the film composed music and narration accompany the film, in which Konik horses have a prominent role (Click HERE for the trailer).

The film begins with images from the SPRING, when nature awakens after a cold winter. Wait ..... I look for some of my own pictures, taken in the surroundings of another nature reserve: De Groene Jonker.

Een Fazant, die dit voorjaar plotseling naast me zat, zich afvroeg wat ik daar deed 
en doorging met eten.


De Fuut die ik de eieren om zag keren en me niet in de gaten leek te hebben.....


Het resultaat


Deze Bergeendjes vonden mijn aanwezigheid niet erg als ik maar stil bleef zitten. 
Ze kwamen zelfs erg dichtbij.


Dan wordt het in de film ZOMER. De getoonde paring van de Koolwitjes herinnerde me aan mijn eigen foto’s, waarvan de fotografische waarde in dit geval ondergeschikt is aan het natuurmoment. Beelden van Ganzen, Lepelaars, Zilverreigers en veel meer vogels volgen elkaar in de film op.

The SUMMER follows. The shown scene of the mating Cabbage Whites reminded me of my own pictures of which the photographic value is -in this case- minor to the unique experience. We also see in the film Great Egrets, Spoonbills and many more birds.

De vogels waren me goedgezind. Van heel dichtbij kon ik een Zilverreiger fotograferen........


...... en een Lepelaar (Platalea leucorodia)De gefilmde fragmenten uit de HERFST laten rond de Oostvaarders Plassen -naast de bronst van de edelherten- het afscheid van de zomer zien. Een seizoen waaraan we zelf net begonnen zijn en waarin de bladeren pas een beetje kleuren, de paddenstoelen zelfbewust en nieuwsgierig tevoorschijn komen en de juffers en vlinders nog geen afscheid lijken te kunnen nemen.

The filmed AUTUMN scenes show us besides the mating season of the red deer, the farewell to the summer in the reserve. A season that just has started for us with leaves that begin to color and mushrooms that appear confident and curious. It seems difficult for the damselflies and butterflies to say goodbye. I still see them flying around.Mycena paddenstoel


Houtpantserjuffer (Lestes viridis)


De kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) is er ook nog. 
Hier op de bloemen van de Chinese bieslook (Allium tuberosum) Op deze foto en die hieronder: Houtpantserjuffer (Lestes viridis)Tenslotte laat de film beelden uit de WINTER zien, waarin de meedogenloze natuur haar tol eist. De afgelopen winter was hier niet heel streng en leverde vooral veel mooie beelden op.

At the end the film shows us images of the WINTER. We see how ruthless nature can be for the weaker animals. The past winter was not very severe here and I have taken many beautiful images.


 De zwanen hadden afgelopen winter nog open water gevondenBoven De Groene Jonker stegen honderden ganzen met veel lawaai tegelijk op. 
Elke keer raak ik hiervan onder de indruk.


Zeker een film om zelf te gaan bekijken als je een natuurliefhebber bent. De “Circle of Life” wordt heel mooi getoond. Maar ook fotografisch is dat een fantastische uitdaging, want welk seizoen het ook is, er is altijd wat in de natuur te beleven.

The film is sure worthwile to go and see it when you have the chance. The "Circle of Life" ....... very nicely shown. Also a fantastic photographic challenge because whatever season it is, there is always something to see and enjoy in nature.


Foto/Picture: Internet
De poster, ontworpen door Arent Jack, is bekroond met de Cinema.nl Afficheprijs 2013.
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto. 
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture. 


Allemaal bedankt voor jullie reacties op mijn blogs "Ongewoon gewoon" en "Fotokwaliteit in Blogger". Na de narigheid die Google veroorzaakte door automatisch en ongevraagd onze foto's te verscherpen, verwacht ik geen actie van Google meer. Het probleem wordt zo mogelijk door de Top Contributors van het Forum met Google besproken. Mocht je overigens willen weten of je foto door Google behandeld is, dan kun je in mijn korte handleiding zien hoe je dat doet (Klik HIER).

Thanks to all my friends abroad for their nice comments on my last blogs. After the problems caused by Google's Automatically Enhance feature, I don't expect further action from Google. The Top Contributors of Google Forum will, if possible, discuss the problems with Google Staff. When you want to see if your photos are enhanced click HERE for a short instruction.

Groetjes/Greetings, Joke