zaterdag 31 december 2016

De Mooiste van 2016


Vanwege een maandenlang ziekenhuistraject gedurende het voorjaar en de zomer fotografeerde ik in die tijd nauwelijks. Blogger raakte eveneens op de achtergrond. Inmiddels ligt die periode achter me en heb ik de fotografie weer wat opgepakt. Met Blogger doe ik het rustig aan en op Facebook laat ik af en toe foto’s zien.

Hieronder de mooiste foto's van 2016. Soms een paar uit dezelfde maand. Uit andere maanden dus geen foto's. Op pad gaan was geen optie, dus veel is uit eigen tuin of omgeving.

Due to a long period of hospitalization and treatments during the spring and summer I barely photographed at that time. Blogger was pushed into the background. By now that difficult time is behind me. I photograph again, but not as fanatically as before. With Blogger I take it easy and on Facebook I occasionally show pictures.

Here are the best pictures of 2016. Sometimes a few of the same month. From other months no pictures. Travelling was not an option, so many pictures are taken in our own garden or nearby.

                                                                 ------------------------- 

In januari bezocht ik regelmatig Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn, waar naast dieren ook veel planten te bewonderen zijn.

In January I visited regularly our birdpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Beside the animals there are also many plants to admire.Hortensia (Hydrangea macrophylla)Blauwe pauw / Indian peafowl (Pavo cristatus)

Eén van de Rode Ibissen ontsnapte in februari uit de doorloopvolière in Avifauna. Een unieke kans om een meer natuurlijke foto te maken. De vogel genoot van zijn vrijheid, maar bleef uiteindelijk toch in het park. Het regelmatig aangeboden voedsel was kennelijk doorslaggevend.

One of the Scarlet Ibises escaped in February from the walk-through aviary in Avifauna. A unique opportunity to shoot a more natural picture. The bird enjoyed his freedom, but stayed eventually in the park. The regularly offered food was obviously decisive.Rode ibis / Scarlet ibis
 (Eudocimus ruber)

In maart experimenteerde ik met de witbalans en met "aquarel fotografie". Hoewel ik nog niet tevreden ben met het resultaat laat ik hier toch een foto zien.

In March, I experimented with the white balance on my camera and with "watercolor photography". Although I am not yet satisfied I show you one of those pictures.Narcis / Daffodil
 (Narcissus)

Mijn eerste zingende winterkoninkje fotografeerde ik in april. Wat zingen die kleine vogeltjes toch prachtig.

My first singing wren I photographed in April. Those little birds sing so fantastic.Winterkoninkje / Wren (Troglodytes troglodytes)


Deze Kievitsbloem fotografeerde ik ook in april. De foto veroverde een plekje in het jaarboek van de Fotobond.

This Fritillary I photographed also in April. The photograph won a complete page in the yearbook of the Dutch Photo Association.Kievitsbloem / Fritillary
  (Fritillaria meleagris)

In mei was fotograferen voor mij niet mogelijk en ook in juni bleef het bij een paar foto's. Vlinders en libellen waren er nog nauwelijks. Net als vorig jaar. Ook nu was het voorjaar koud.

Juni was nat en somber. Nog steeds geen echte zomer dus.

In May it was not possible for me to take pictures and also in June my photography was limited to a few pictures. I hardly saw butterflies and dragonflies at that time. Just like last year. Also this year spring was too cold.

June was wet and gloomy. Still no real summer.Hommelzweefvlieg / Hoverfly (Volucella bombylans)

In juli verbeterde het weer en zag ik eindelijk wat meer vlinders in de tuin en zelfs wilde bijen. Die laatsten als resultaat van mijn aanpassingen in de beplanting.

In July the weather improved and I finally saw more butterflies in the garden and even solitary bees. Those last probably due to my adjustments in the planting.Wilde of solitaire bij / Solitary bee


Distelvlinder / Painted lady / Cosmopolitan
 (Vanessa cardui)

Juffers en libellen zag ik dit jaar veel minder dan in voorgaande jaren. Maar in augustus fotografeerde ik toch wat juffers.

Damselflies and dragonflies I saw this year much less than in previous years. But in August I finally photographed some damselflies.Houtpantserjuffer / Willow emerald damselfly / Western willow spreadwing (Chalcolestes viridis)

September kwam met warm, zonnig en droog weer. Ondertussen bloeiden de herfstanemonen.

September came with warm, sunny and dry weather. Meanwhile the Japanese anemones bloomed beautifully.
Herfstanemoon / Japanese anemone (Anemone hybrida)

Ook in oktober bleef het zonnig. De nachten waren wel al vaak koud. Een goede combinatie om de bomen mooi te laten kleuren.

Also in October it remained sunny. The nights were quite often cold. A good combination for nature to paint the leaves of the trees with spectacular colors.Esdoorn / Maple (Acer)

In november werd onze keuken vernieuwd. Met mij ging het ondertussen beter, maar veel tijd om te fotograferen was er dus weer niet. Ik maakte maar een paar foto's in die maand.

In November our kitchen was renovated. Although I felt better in the meantime, there was again little time to photograph. I only took a few photos in that month.Hulst / Holly (Ilex aquifolium)

Voor de vogels liggen er altijd lekkere hapjes op de tuintafel klaar. De appels zijn bij de spreeuwen erg populair. Kilo's heb ik al voor ze neergelegd. Volgens de Vogelbescherming blijkt het in Nederland niet zo goed met ze te gaan, dus hoop ik zo mijn steentje bij te dragen om ze de winter door te helpen.

For the birds there are always snacks on the garden table. The apples are very popular with the starlings. I already have fed them kilos. According to the RSPB it doesn't go well with them in the Netherlands, so I hope to contribute to help them through the winter.Spreeuw / Starling (Sturnus vulgaris)

Tot slot sluit ik dit blog af met een nieuwjaarswens om 2017 in te luiden. Ik heb hier één van mijn klaproosfoto's voor gebruikt. Een bloem die ik prachtig vind.

Finally, I end this post with a New Year wish for 2017. I used one of my poppy pictures here. A flower that I love.
Ik hoop in 2017 weer meer blogs te plaatsen en die van jullie regelmatiger te bezoeken.

I hope to make more posts in 2017 and visit yours more regularly.

Hartelijke groet / Greetings,
Joke