dinsdag 3 juni 2014

The making of .........An English version between the picturesVorige week bekeek ik de film Avatar. Het is een fantasiefilm met een thema dat helaas nog steeds zeer actueel is: hebzucht! Voor diegenen die de film (2009) niet kennen een heel korte samenvatting.

Een groep wetenschappers is afgereisd naar de planeet Pandora om er waardevolle bodemschatten te bemachtigen. De planeet wordt bewoond door de Na'vi, die -om hen te beschermen tegen de gevaarlijke dieren- in een grote boom wonen, die nou net bovenop de mineralen staat. De wetenschappers besluiten de totale samenleving te vernietigen, zodat de mineralen uit de grond gehaald kunnen worden. Uiteindelijk loopt alles nog redelijk goed af.

Het verhaal van de film is boeiend, maar mijn bewondering gaat vooral uit naar de prachtige landschappen en fantasiedieren op de planeet. Zo is er een heel grote heilige, feeëriek verlichte en sprookjesachtig mooie roze boom -een soort treurwilg- waaronder de Na'vi hun goden aanroepen en met hun voorouders kunnen praten.


Tree of Souls uit Avatar (internet)

Last week I watched the movie Avatar. It is a fantasy film with a theme that unfortunately still is very topical: greed! For those who don't know the film (2009) is here a very brief summary.

A group of scientists has traveled to the planet Pandora in order to obtain valuable mineral resources. The planet is inhabited by the Na'vi, who  -to protect them against dangerous animals- are living in a large tree, that just stands above the minerals. The scientists decide to destroy the whole community, so that they can dig up the minerals. In the end, everything turns out reasonable well .

The story of the film is fascinating, but my admiration goes to the beautiful landscapes and fantasy animals on the planet. There is for example a very large sacred, enchanting, lit, pink weeping willow tree, where the Na'vi pray to their gods and talk with their ancestors


Langs het pad waren rietpluimen door de regen omgevallen

Vaste lezers van mijn blog weten dat ik veel in de lokale heemtuin kom. Toen ik daar van de week liep, zag ik plotseling iets dat mij herinnerde aan de roze boom uit de film. Ik zou alleen nog wat met de kleur moeten toveren. In tegenstelling tot mijn andere foto’s zijn de laatste drie foto’s dan ook bewerkt. Al met al heb ik veel plezier beleefd aan het maken van dit blog, zowel aan het bedenken als aan het zodanig fotograferen dat ik de foto’s ook kon gebruiken voor mijn doel. Alhoewel de film mij inspireerde zijn de foto’s uiteindelijk een vrije invulling van het thema geworden.

Regular readers of my blog know that I'm often in the local botanical garden. When I was there recently, I suddenly saw something that reminded me of the pink tree from the movie. I would only have to change the colors. Unlike my other photos the last three pictures are edited. I have had a lot of fun to create this post. Although the film inspired me, the pictures have eventually become a free interpretation of the theme.
Boven: dit was wat ik zag ..............
Beneden: ............. en na wat stoeien met het fotobewerkingsprogramma werd het zo:

Above : This is what I saw ..............
Below: ............. and after some playing around with the photo editing program it resulted in this:
Afgelopen week heb ik weinig tijd voor fotograferen gehad. Ik heb een digitaal fotoboek "The Fascinating Nature" gemaakt met mijn mooiste foto's. Nog een aardig tijdrovend werkje en ik ben ook nog niet klaar met vullen. Diegenen die een kijkje willen nemen kunnen HIER klikken.

Last week I had little time for shooting. I have made a digital photo book "The Fascinating Nature" containing my best pictures. A time consuming job and I'm not done yet with filling it. Those who want to take a look can click HERE.

Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op mijn vorige blog "Morgenster". Ik stel het erg op prijs dat jullie regelmatig tijd vrij maken om een reactie achter te laten. Uit ervaring weet ik dat dat veel tijd kost. Daarom dit extra bedankje.

Thank you all for your comments and kind words on my previous post. I really appreciate that you regularly find some time to leave your comment. I know from experience that it takes a lot of time. Thanks again.

Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke