woensdag 16 juli 2014

Looking backAn English version between the pictures.

"Although time seems to fly, it never travels faster than one day at a time. Each day is a new opportunity to live your life to the fullest." (Steve Maraboli)


Soms kom ik er niet aan toe om een post te maken. De narigheid met mijn pc, waardoor ik nauwelijks op jullie blogs kon reageren, heeft veel tijd gekost. Nadat ik ben overgestapt naar een andere browser is dat inmiddels verbeterd. Naast alle normale werkzaamheden vraagt de tuin, zoals ik al eerder schreef, in de zomer ook veel aandacht en de tijd lijkt voorbij te vliegen.

Ondertussen fotografeer ik regelmatig, maar de foto’s blijven ongebruikt in de digitale mapjes zitten. Een paar dagen met wat regenachtig weer hielpen om de draad weer op te pakken.

Hieronder een verzameling van de afgelopen weken.

Het Zeeuws Knoopje staat uitbundig te bloeien en ik kon het niet nalaten om dat te fotograferen. Tenslotte heb ik mijn hart nou eenmaal aan bloemen verpand.


Zeeuws Knoopje (Astrantia)

Sometimes I don't have enough time to make a new post. The troubles with my computer, through which loading your posts seemed to take forever, consumed a lot of my time. After I switched to another browser, loading has now improved. Besides all the regular work, the garden, as I wrote earlier, is very time consuming in the summer and time seems to fly.

Meanwhile, I photograph regularly, but the photos remain unused in the digital folders. A few days with some rainy weather helped to find a new start.

Here a collection of the past weeks.

The Great Masterwort (Astrantia) blooms abundantly and I could not resist the temptation to photograph it. After all, I am fond of flowers.


Groot koolwitje (Pieris brassicae)

De Buddleja (vlinderstruik), waarvoor ik vorig jaar op een fotografisch geschikt plekje ruimte in de tuin maakte, doet zijn werk. Vlinders, hommels en zweefvliegen vliegen af en aan, blij met dit goede initiatief. Als tegenprestatie geven ze géén gehoor aan mijn verzoek om iets langer te blijven zitten, zodat ik ze mooi kan fotograferen. Vaak moet ik het doen met één shot.

The Buddleja (butterfly bush), which I planted last year on a photographic suitable spot in the garden, does its work. Butterflies, bumblebees and hoverflies fly back and forth, pleased with this good initiative of planting the shrub. In return, they DON'T respond to my request to stay a little longer on a flower, so that I can photograph them nicely. Often I only have one chance for a shot. 


Argusvlinder (Lasiommata megera). 

Vorig jaar gefotografeerd, maar dit jaar nog niet gezien. Photographed last year. I still haven't seen the butterfly this year.

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album) op de muurbloem  'Bowles Mauve'

Jammer van dat overbelichte bloemetje. Toch nog maar eens proberen. Too bad, the flower is a bit over exposed. 


Kleine vos (Aglais urticae) op de Lavendel

Dagpauwoog (Aglais io)

Dagpauwoog (Aglais io)

Atalanta (Vanessa atalanta)

Een dagje fietsen door de duinen leverde dit parende paartje Sint Jansvlinders op. Aangezien mijn man geen fotograaf is, wilde ik niet teveel tijd aan fotograferen besteden, dus bleef het hierbij. Bovendien waaide het hard. Maar o, wat zag ik veel moois.

A day cycling through the dunes produces the picture of this mating pair Six-spot Burnets. As my husband is not a photographer, I didn't want to spend too much time shooting, so this is my only remaining picture. Moreover, the wind blew hard. But oh .......  I saw so many beautiful things there. 


Sint-Jansvlinder (Zygaena filipendulae)

Tenslotte nog een paar foto’s van een Soldaatje dat beslist boven in het Heermoes moest gaan kijken naar ..... tja, naar wat?

Finally, a few pictures of a beetle that decides to climb up the Horsetail to look at .....  yes, at what?

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Soldaatje of Rode Weekschildkever(Rhagonycha fulva)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Bijen.....eh......Hommels". Ik ben behoorlijk achter met het bekijken van jullie foto's, maar dat komt weer goed in de komende tijd. Wel heb ik besloten zelf wat minder nieuwe blogs te plaatsen, omdat ik chronisch tijd tekort kom.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. I am way behind in visiting your blogs, but I'll try to visit you asap. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke
woensdag 2 juli 2014

Bijen ....... eh..... hommelsAn English version between the pictures


Vorig jaar was ik al eens begonnen om een mooie serie van bijen te maken. In mijn tuin heb ik inmiddels veel bijen- en vlinderplanten staan. Ze worden druk bezocht en het moest dus niet zo moeilijk zijn om een mooie serie te maken. Maar wat zijn die beestjes snel. Ondertussen verdiepte ik me in de verschillende soorten die ik zag rondvliegen. Nadat ik nog eens goed gekeken en gezocht had bleken mijn “bijen” allemaal “hommels” te zijn. Echte bijen zag ik nergens.


Akkerhommel (Bombus pascuorum)
Bumble bees and bees

Last year I already started to shoot a series of the bees in my garden. In the meantime I have planted a lot of plants that bees and butterflies love. Especially the Lavender is very popular at this moment and so I was convinced that it should not be too difficult to shoot a nice series. But I was wrong. They move so quickly that shooting is almost impossible. Meanwhile, I studied the different types that I saw flying around. After I had looked thoroughly all my "bees" turned out to be "bumblebees". There were no real bees at all.


Gewone aardhommel (Bombus terrestris)

Om meer over bijen te weten te komen besloot ik me aan te melden voor een mini-bijencursus bij het IVN en zo ging ik een paar weken geleden naar de bijeenkomst. Aansluitend aan het theorie gedeelte volgde een bezoek aan de bijenkast (achter glas). Wat een interessante wereld!

To learn more about bees I decided to sign up for a mini-course about bees and so I went a few weeks ago to a course organized by a local Society for Protection of Nature. Following to the theory section we visited the bee hives (behind glass). What an interesting world!


Gewone aardhommel (Bombus terrestris)

Op de terugweg bekeek ik de wereld met andere ogen. De uitgestrekte aan elkaar grenzende weilanden, maïs- en korenvelden hebben niets te bieden aan een bij, die op zoek is naar nectar en stuifmeel. De bij-vriendelijke klaprozen en korenbloemen, die vroeger overal in de korenvelden stonden, zijn door onkruidbestrijding verdwenen.

On my way back home I looked at the world with different eyes. The huge adjacent meadows, corn and wheat fields have nothing to offer to a bee that is looking for nectar and pollen. The bee-friendly poppies and cornflowers, that stood in the past in the cornfields, are gone due to weed control.
Akkerranden met wilde bloemen helpen de bij alleen aan voedsel als de kast (of het nest) binnen een straal van 4 km te vinden is. Vaak zijn die randen te klein om een bijenvolk te voeden en werken ze pas als meerdere landbouwers samen een lint van randen inzaaien. Maar aangezien de subsidie daarvoor voor de landbouwers is ingetrokken worden de randen in mijn omgeving nu veel minder ingezaaid. Zo jammer.

Narrow strips on de edges of the fields with sown wildflowers will only help the bees when the hives (or nests) stand within a radius of 4 km. These flower strips are often too small to feed a whole colony and they are only a help when all farmers sow together a kind of flower ribbon along their fields. But since the subsidy for the sowing of wildflowers has been withdrawn, less farmers sow them now. Such a shame!
Dat het slecht gaat met de bijenstand in Nederland is geen nieuws natuurlijk. Niet alleen door pesticiden en gebrek aan voedsel, maar ook door de aantasting van de Varroamijt, die hele volken doodt. Een te lang verhaal voor dit blog.

That the bee population is not doing well in the Netherlands is no news of course. Not only by pesticides and a lack of food, but also by the increasing numbers of the Varroa destructor that kills whole bee colonies. A too long story for this post.


Gewone aardhommel (Bombus terrestris)

Voorlopig heb ik alleen hommels gefotografeerd, maar ik ga nog op zoek naar bijen. Binnenkort doe ik een mini-imkercursus, waarbij je na de theorie ook echt “in het pak” gaat. Reuze spannend. Wordt vervolgd!

For now I only photographed bumblebees, but I'm still looking for bees. Soon I will do a mini beekeeper course, where I will really go "in the suit" after the theory. Very exciting. To be continued!


Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Akkerhommel (Bombus pascuorum)

Gewone aardhommel (Bombus terrestris)
Foto's zijn vergroot mooier. Klik erop. Enlarged the photos are even more beautiful. Click on the pic.


Allemaal bedankt voor jullie reacties op mijn vorige blog. Ik heb een aantal weken niet gepubliceerd door problemen met Blogger. Als ik jullie blogs wil bekijken duurt het laden daarvan zo lang dat ik wel koffie kan gaan maken. Als ik vervolgens wil reageren begint die narigheid opnieuw. Zo gaat de lol eraf. Voordat ik 5 blogs bekeken heb is de halve dag voorbij. Ik kom dus wel terug maar eerst moeten deze problemen opgelost zijn. In de tussentijd probeer ik jullie blogs te bezoeken.

Thank you all for your comments on my previous post. A few weeks I have not published due to problems with Blogger. When I want to watch your posts loading takes so long that I can make coffee in between. Responding takes a long time again. Watching 5 posts takes half a day. So I'll be back, but first these problems must be solved. In the meantime, I try to visit your blogs.


Groetjes, Greetings from the Netherlands, Joke