maandag 15 september 2014

Stilte ............. SilenceAn English version after the picture


In de afgelopen tijd hebben jullie weinig van mij gehoord of gezien. Niet dat ik jullie vergeten ben of fotograferen plotseling niet leuk meer vind. Mijn afwezigheid heeft een heel andere reden.

Al enige tijd ging het niet echt goed met mijn 93 jarige vader, voor wie ik mantelzorger was. Toch nog plotseling is hij een paar weken geleden overleden. Op een prachtige leeftijd, maar we missen hem enorm. Naast het verlies is er daarna ook veel te regelen en te doen.

Momenteel ben ik even mijn inspiratie en motivatie voor fotograferen en bloggen kwijt. Mijn vader was mijn grootste fan en ondanks zijn hoge leeftijd bekeek hij op zijn computer toch altijd nog mijn foto’s en blogs (en soms ook die van jullie).

Ik kom weer terug, maar dat gaat even duren.

Tot dan!

Groetjes,
Joke


Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)


Since long you haven't heard or seen posts from me. Not because I have forgotten you or don't like photographing suddenly anymore. My absence has quite a different reason. 

For some time it did not really go well with my 93 year old father, for whom I was volunteer caregiver. Still suddenly my father deceased a few weeks ago. On a blessed age, but we miss him tremendously. Besides the loss there is so much to arrange and do. 

Currently I have lost my inspiration and motivation for photographing and blogging. My dad was my greatest fan and despite his age, he always viewed my photos and posts (and sometimes those of you too!) on his computer. 

I'll be back, but it will take some time.

Greetings from the Netherlands, 
Joke