zondag 25 januari 2015

Een paar uur winter


An English version about "A few hours winter" after the first large picture


’s Nachts vroor het nog wel een beetje de laatste tijd, maar aanvriezende mist was in het westen van het land even niet voor ons weggelegd. Totdat gisterochtend bleek dat de condities plotseling ‘s nachts goed waren geweest.

De zon scheen al vroeg en niets kon een mooie fotoreportage nog bederven. De rozen, die in ons dorp nog steeds bloeiden, hield ik al een tijdje in de gaten om ze -zodra er rijp zou zijn- te kunnen fotograferen met “poedersuikerrandjes”.

De eerste rozen die ik zag waren niet zo mooi meer. Toch maakte ik er maar “even” wat opnamen van. Je weet immers nooit of je een nieuwe kans krijgt. Later bleek dat het fotografische “even”  -zoals zo vaak- veel langer had geduurd dan ik dacht.

De zon verdween en een grijze mistdeken spreidde zich over de polder uit. Het zag er niet naar uit dat die nog zou verdwijnen en ik moest het verder met een grijze lucht en veel minder licht doen. Had ik nou die minder mooie roos maar laten zitten .......


Roos (Rosa)

Lately it froze a little at night, but freezing fog was -in the west of our country- just not for us. Until I noticed yesterday morning that the conditions suddenly had been good during the night.

The sun shone already early and nothing could spoil a beautiful photo shoot. During the last weeks I had kept an eye on the roses that in our village still bloomed. In case of frost I intended to photograph them with "frosty edges."

The first roses I saw were not so beautiful anymore. Yet I took some pictures. It would be ready in a jiffy. You never know if you'll get another chance. Later it turned out that the photographic "in a jiffy" -as often- had lasted much longer than I thought.

The sun disappeared and a gray foggy blanket spread across the polder. It was obvious that the mist wouldn't disappear anymore and for the rest of the time I had to deal with a gray sky and less light. If only I had paid less attention to the not so beautiful rose .......


Roos (Rosa)

Rozentak (Rosa)

Roos (Rosa)

Roos (Rosa)

Prunus subhirtella

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Pelikanenfeestje".

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Jokezondag 18 januari 2015

Pelikanen feestjeAn English version of the Pelicans Party after the first picture.


Al een tijd ben ik bezig om in vogelpark Avifauna (Alphen aan de Rijn) de roze pelikanen te fotograferen. Tot nu toe was ik nooit tevreden over mijn foto’s. De pelikanen zijn zó licht roze dat dat moeilijk zichtbaar te maken is. Bovendien kunnen ze uren op hun eilandje in de grote vijver blijven zitten. Niet erg spannend dus.

Toen brak de vogelgriep uit en aangezien het vogelpark binnen de 10 kilometer straal van een besmet bedrijf lag, werd het omloopgebied rond de grote vijver gesloten voor publiek.

De maanden verstreken en het voortdurende regenachtige weer weerhield me er daarna van om er te gaan fotograferen.  Totdat gister opeens de zon doorbrak.

Het pad langs de grote vijver was weer toegankelijk en ik besloot opnieuw en poging te wagen, niet wetend dat me een privé feestje te wachten stond.

In het park was het erg rustig. Bij de pelikanen aangekomen bleek dat die kennelijk ook blij waren met het mooie weer. Er werd uitgebreid gebadderd. Met hun logge lijven doken ze onder water, terwijl anderen wild met hun vleugels op het water sloegen. Wat een geweldig schouwspel. Ik was de enige toeschouwer en fotograaf. 


Pelikanen eiland Avifauna/Pelicans Island Avifauna

For quite a while I'm trying to photograph the pink pelicans in the bird sanctuary Avifauna in the Netherlands. Until now, I was never satisfied with my pictures. These pelicans are so light pink that it's hard to see it on pictures. Also they spend hours on their island in the large pond, just sitting. Not very exciting.

Then the avian influenza broke out and since the bird sanctuary was situated within the 10 kilometer radius of an infected farm, the path along the large pond was closed to the public.

The months passed and the continuous rainy weather discouraged me from taking pictures. Until yesterday, when suddenly the sun came out.

The path along the large pond had been opened again and I decided to try again, not knowing that a private party was waiting for me.

The park was very quiet. Once arrived at the pelicans they were apparently also happy with the nice weather. Time to take a relaxing bath. With their heavy, clumsy bodies they dove underwater, while others wildly splashed on the water with their wings. What an amazing spectacle. I was the only spectator and photographer.


Oma Pelikaan
Dit is oma. Ze is ca. 55 jaar (volgens de dierenverzorgers), een bijzonder hoge leeftijd. This is grandmother Pelican. She is about 55 years, very old for a Pelican.


Oma Pelikaan

Oma Pelikaan

Badderende Roze Pelikaan

Badderende Roze Pelikaan

Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus)

Roze Pelikanen (Pelecanus onocrotalus)

Badderende Roze Pelikaan (Pelecanus onocrotalus)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "De mooiste van 2014". 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

donderdag 1 januari 2015

De mooiste van 2014Januari/January

Terwijl de winter niet meer lijkt te komen vieren de bomen uitbundig bloeiend alvast een voorjaarsfeestje. Zonder twijfel kies ik voor mijn foto “Pink Enchantement”.

While winter doesn't seem to arrive anymore, nature already celebrates a spring party with exuberantly flowering trees. Without doubt I choose my picture "Pink Enchantment"."Pink Enchantment"  (Prunus x subhirtella)
Februari/February

Het uitkiezen van een foto voor februari is moeilijk. Door de hoge temperatuur bloeit er al veel en een bloemenfoto ligt dan ook voor de hand. Uiteindelijk kies ik toch voor de biggetjes uit het blog “Be my Valentine”. Gewoon omdat ik ze zo lief vind. Het bericht werd meer dan 1200 keer aangeklikt.

Selecting a photo for February is difficult. Due to the high temperature many flowers and trees already bloom. Therefore a floral picture is obvious. Eventually I choose the piglets from the post "Be my Valentine". Just because they are so cute. The post was clicked more than 1,200 times.
Maart/March

In maart bloeiden de sneeuwklokjes en ik heb me daar helemaal op uitgeleefd. Ik fotografeerde ze laag bij de grond. Tussen de roze Helleborus door, die voor de pastel omlijsting zorgde.

In March the snowdrops bloomed. I enjoyed photographing them low to the ground through the pink Hellebores that took care of the pastel frame.


Sneeuwklokje (Galanthus nivalis)
April/April

Het uitblijven van de winter zorgt voor vroege appelbloesem. Een reeds lang gekoesterde wens om mooie foto’s van de roze appelbloesem te maken wordt werkelijkheid.

The absence of winter caused early apple blossoms. A long-cherished desire to shoot beautiful pictures of pink apple blossoms came true.


Appelbloesem (Malus)

Mei/May

Tja, ik twijfel. Er zijn verschillende kandidaten. Zo is er de Langpootmug met z’n borstelantennes, maar ook de open barstende knop van de paarse Morgenster. Uiteindelijk ga ik toch voor de Geranium.

Well, I doubt between several candidates. There is the Crane Fly with his beautiful long antennas, but also the bursting bud of the Purple Salsify. In the end I choose another one, the Geranium.


Geranium cantabrigiense

Juni/June

In juni maakte ik mijn digitaal fotoalbum “The fascinating nature”  en nam weinig tijd voor fotografie. Daarom voor juni de coverfoto van mijn fotoalbum.

In June I made my digital photo album "The fascinating nature" and took little time for photography. Therefore for June the cover photo from my album.
Juli/July

Of het de mooiste is, weet ik eigenlijk niet. Voor mij is het wel de foto waar ik het meest blij mee was. In mijn omgeving zie ik nooit Sint-jansvlinders, maar één dag naar de duinen leverde deze foto op.

I don’t know if this is the most beautiful picture of July. But for me it's the one that made me happy. In my area I never see the Six-spot Burnet, but one trip to the dunes provided this photo.


Sint-jansvlinder (Zygaena filipendulae)

Augustus en September/ August and September

Maanden die ik niet snel zal vergeten. Eind augustus overleed mijn vader, mijn grootste fotografie-fan. In september kon ik de inspiratie en motivatie niet vinden. Ter ere van hem deze foto. De enige uit die maanden.

Months that I won’t forget easily. Late August, my father passed away. He was my biggest photography fan. In September, I couldn’t find the inspiration and motivation. In honor of him this picture. The only one of those months.


Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)

Oktober/October

Eind oktober pakte ik de draad weer op. Voor deze maand twijfel ik geen moment in mijn keuze. De mistfoto -een opdracht voor de fotocursus- is beslist mijn favoriet.

Late October I got back on track. For this month I don’t doubt about my choice. The “fog photo” -an assignment for the photography course- is definitely my favorite.


Nieuwkoopse Plassen

November/November

Terwijl we al jaren vlakbij Avifauna wonen gaan mijn man en ik er in november voor het eerst eens kijken. Het idee om even makkelijk een paar mooie dierenfoto’s te schieten moet ik al gauw laten varen. Daarom ben ik erg blij met deze Makifoto.

Although we already live for a long time near the bird sanctuary Avifauna my husband and I went there in November for the first time. I soon had to abandon the idea to shoot easily a couple of beautiful animal pictures. Therefore, I am very happy with this Lemur photo.


Ringstaartmaki's (Lemur catta)

December/December

Bladerend in mijn computermapjes kom ik nooit-gepubliceerde en vergeten foto’s tegen. De Lathyrusfoto is bij veel van jullie de favoriet uit die serie en zelf ben ik er ook nog steeds blij mee. Mijn keuze is dan ook snel gemaakt.

Browsing through my computer folders I find “forgotten” and “unpublished” photos. The Sweet Pea photo was the favorite of many of you and also mine. I am still happy with it and my choice was easily made.


Lathyrus

Tot slot
Een paar dagen geleden hoorde ik dat ik een fotowedstrijd -met als thema "het juiste moment"- gewonnen had.  

Finally:
A few days ago I heard that I had won a photo contest with the theme "Just the right time".
Dit is het origineel. This is the original picture.


Visdiefjes (Sterna hirundo)

Maar het kon niet op. Een dag daarna zag ik dat één van mijn foto’s bij Roots “Foto van de week” geworden was. Dat is toch een leuke afsluiting van 2014.

But as if that wasn't enough. One day later I saw that one of my other pictures was chosen on the website of Roots (magazine about nature) as "Photo of the week" . That's a nice end of 2014.
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.Graag wil ik jullie bedanken voor alle tijd die jullie in het afgelopen jaar namen om mijn foto's te bekijken en reacties te schrijven. Ik ben daar erg blij mee en weet dat dat veel tijd kost.

Voor het nieuwe jaar wens ik jullie:

Tijd om van de kleine dingen te genieten
Rust om stil te staan bij mooie momenten
Sterkte om tegenslagen te overwinnen
Vriendschap om je hart te verwarmen
Humor om wat somber is te kleuren
Een glimlach om elke dag mee te beginnen en
Gezondheid om te kunnen doen wat je wilt

Een heel fijn 2015!


Groetjes, JokeI want to thank you for all the time you took in the past year to see my pictures and write comments. I appreciate it, because I know that it’s very time consuming.

For the new year I wish you:

Happiness deep down within. 
Serenity with each sunrise. 
Family beside you. 
Close and caring friends. 
Health, inside you. 
Special memories of all the yesterdays. 
A bright today with much to be thankful for. 
A path that leads to beautiful tomorrows. 
Dreams that do their best to come true.

Have a fantastic 2015!Greetings from the Netherlands, Joke