zondag 26 april 2015

Verrassing ..... Surprise


An English version after the first picture.


Vorige week kwam mijn buurman me vragen of ik de laatste week de polder al in geweest was. Op mijn ontkennende antwoord zei hij dat ik dat toch beslist even moest doen, want er stonden velden vol tulpen te bloeien. Hij weet dat ik fotografeer en dol op bloemen ben.

Huh ...... bollenvelden tussen de weilanden? Verbaasd en ongelovig ging ik kijken. Regelmatig fiets ik langs de aangewezen plek, maar het was me nooit opgevallen dat er tulpenbollen in de grond waren gedaan. Nu, na een paar warme dagen, staan de eerder nog groene weilanden -tot ieders verbazing- plotseling in bloei.

Elke dag komen er andere kleuren bij en over een paar dagen zal alles in bloei staan. Daarna worden de tulpen -omdat het uiteindelijk om de bollen gaat- machinaal gekopt. Een proces dat in een dag klaar is. In de volgende weken zullen de tulpen afsterven, worden de bollen gerooid en kleuren de weilanden weer groen.


Bollenvelden /Bulbfields

Last week, my neighbor asked me if I had been in the polder lately. On my negative reply, he said that it was worthwhile to do so because there were fields full of blooming tulips to admire. He knows that I am a photographer and adore flowers.

Huh ...... bulbfields between the meadows? Surprised and incredulous I hurried to look. I regularly cycle there, but I had never noticed that tulip bulbs were planted. Now, after a few warm days, the previously green meadows are -to everyone's surprise- suddenly in bloom.

Every day other colors join the already blooming fields and in a few days all tulips will bloom. Then they will be mechanically dead headed, because the bulbs are the main purpose. A process that is done in a day. In the following weeks, the tulips will die, the bulbs digged up and the meadows will color green again.Bollenvelden /Bulbfields

Bollenvelden./Bulbfields
Het kleine boerderijtje is een Bed & Breakfast, vlakbij de Groene Jonker. The litte farm is a Bed & Breakfast near a nature reserve. 


Bollenvelden /Bulbfields

Beregenen van de bollenvelden/Irrigation of the bulbfields

Bollenvelden/Bulbfields

Beregenen van de bollenvelden /Irrigation of the bulbfields

Bollenvelden/Bulbfields
De foto's zijn op verschillende dagen gemaakt. Jammer genoeg was de lucht lang niet alle dagen prachtig blauw met fotogenieke wolken.

The pictures were taken on different days. Unfortunately, the sky was not every day beautiful blue with photogenic clouds. 

Tot slot een zonsondergang. I end with a sunset.Zonsondergang boven de bollenvelden/Sunset over the bulbfields

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "The secret inside a lily".

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

maandag 6 april 2015

The secret inside of a lily“The moment one gives close attention to anything, even a blade of grass, it becomes a mysterious, awesome, indescribably magnificent world in itself” 
― Henry Miller


Nadat ik voor mijn vorige blog de Raynox lens uit de kast had gehaald kreeg ik de smaak te pakken. Buiten was het geen geweldig weer en ik besloot nog een serie met die lens te maken. Deze keer koos ik een zachtroze lelie als onderwerp.

After I had practiced with my Raynox lens for my last post I got excited about the steadily improving results. Last week the weather was not fantastic and I decided to shoot another series with that lens. This time I chose a soft pink lily as subject.


Tijgerlelie/Lily (Lilium lancifolium)

De kleur van de bloem sprak me sowieso al aan en ik had grootse verwachtingen van wat ik door de macrolens zou zien. Dit keer besteedde ik extra aandacht aan het maken van de (macro) composities. Net als dat in de vrije natuur bij een veld vol bloemen het geval is, staan binnenin de bloem de meeldraden en stamper dicht bij en door elkaar. Dat maakt het zoeken naar een mooie compositie er niet makkelijker op.

I love the color of the flower anyhow and I had great expectations of what I would see through the macro lens. This time I paid extra attention to the (macro) compositions. Just as in nature in a field full of flowers, the stamens and pistil inside the flower stand close together. That doesn't make it very easy to find a beautiful composition.


Tijgerlelie/Lily (Lilium lancifolium)

Een steeds terug komende vraag is waar de zeer beperkte scherpte moet liggen om “lekker” te kunnen kijken. Het is zoeken en proberen en ook hierbij is “oefenen” het toverwoord. Opnieuw ging het mij om mooie kleuren en vormen en het creëren van een rustige foto.

A recurring question is where the very limited focus should lie to give you a good feeling when you look at the picture. It is a matter of searching and trying and here too "practice" is the magic word. Also this time my goal was -instead of photographing a complete flower- to look for pretty colors and shapes to create a quiet image.Meeldraden en stamper van een lelie/ stamens and pistil of a lily

De helmhokjes (aan het uiteinde van de meeldraden) zijn hier nog dicht. Binnenin wordt aan het stuifmeel gewerkt.

The anthers (at the end of the stamens) are still closed here. Inside the pollen ripe. 


Meeldraden van een lelie/stamens of a lily

Ik werd niet teleurgesteld, want wat ik zag was prachtig. Een fascinerende wereld die ik jullie ook graag laat zien. Ik ben nog lang niet uitgestudeerd, maar inmiddels zijn de Raynox lens en ik wel steeds betere maatjes aan het worden.

I was not disappointed, because what I saw through the lens was a beautiful, secret and fascinating world that I like to share with you. I'm still not finished learning, but the Raynox lens and I are becoming more and more friends.Meeldraden en stamper van een lelie/ stamens and pistil of a lily


Meeldraden en stamper van een lelie/ stamens and pistil of a lily

Inmiddels zijn de helmhokjes opengebarsten en het oranje stuifmeel is nu zichtbaar.

Meanwhile the anthers are ruptured and the orange pollen is now visible.


Meeldraad van een lelie/Stamen of a lily

Meeldraden van een lelie/stamens of a lily

Na enige tijd belanden de stuifmeelkorrels op het stempel (het brede bovenste deel van de stamper), waarna bevruchting kan plaatsvinden.

After some time the pollen grains fall on the stigma (the wide upper part of the pistil) after which fertilization can take place.


Stamper van een lelie/ pistil of a lily

Stamper van een lelie/ pistil of a lily


Als laatste een soft focus foto. Misschien niet iedereen zijn smaak, maar ik vond 'm wel wat hebben.

Finally, a soft focus image. Maybe not everyone's taste, but personally I like it.


Meeldraad van een lelie/Stamen of a lily

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Tot slot: de eerste foto maakte ik door de fles en de bloem in een plas water op mijn vloer te leggen. Samen met een belichtingscorrectie, de weerkaatsing van het licht op het water en een hele kleine nabewerking leverde dat deze foto op. 

Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Anemone blanda".

Finally: the first picture was made by putting the bottle and flower in a puddle of water on my floor. Together with exposure correction, the reflection of light on the water and a tiny correction with photo editing software I got this photo.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke