donderdag 7 januari 2016

De mooiste van 2015
Wat later dan anders toch ook van mij nog de mooiste van 2015.

Het wilde maar niet "winteren" in de winter van 2014-2015. Mist, regen, wind en grijs weer kregen we met gulle hand en maar af en toe een beetje vorst. Voor januari koos ik een zwart/witte mistfoto, die nooit in het blog terecht is gekomen, maar wel op een expositie heeft gehangen.


The most beautiful pictures of 2015. From each month just 1! How difficult to choose. 

Winter didn't really arrive in 2014-2015. Fog, rain, wind and gray weather were generously spread over our country, but frost was rare. Therefore I chose for January a black and white mist photo, which I never showed in a post, but recently it has been, however, part of an exhibition. 

Terwijl de sneeuwklokjes al bloeiden kwam er dan toch een beetje vorst. Voor februari een van de weinige winterfoto's.

While the snowdrops already bloomed we were treated to a little bit of frost. For February one of my few winter photos.

Al een paar jaar was ik van plan een serie foto's van de Anemone blanda te maken. Maar voordat ik eraan toe kwam, waren ze meestal al weer uitgebloeid. In 2015 kwam het er dan toch van. Voor maart een foto uit dat project.

For a couple of years I intended to make a series of the Anemone blanda. But before I had done that, they already had finished blooming. In 2015 I managed to take photos in time. For March, a photo from that project.


In april werden we verrast door bloeiende bollenvelden die, zonder dat we het gemerkt hadden, vlak bij ons huis waren ingeplant in een van de anders zo groene weilanden. Een prachtige gelegenheid om me er fotografisch helemaal uit te leven.

In April we were surprised by flowering bulb fields near our house. Without noticing it, bulbs had been planted in one of the usually green meadows. For me a wonderful opportunity to enjoy photographing to the fullest.

In mei bloeiden veel planten die allemaal op mijn lijstje stonden om er nog eens uitvoerig aandacht aan te besteden. Nadeel was wel dat ze ook allemaal tegelijk uitgebloeid waren, voordat dat gebeurd was. Een van die bloemen was het Gebroken Hartje (Dicentra spectabilis).

In May many plants that flourished were all on my wish list for a detailed photo shoot. The disadvantage of blooming in the same period is that they had finished flowering at the same time as well. One of these flowers was the Bleeding heart (Dicentra spectabilis).
Juni is een moeilijke maand om een favoriet te kiezen. Ik heb er al snel 5. Na lang twijfelen kies ik mijn klaprozen, vooral ook omdat dat lievelingsbloemen van me zijn.

June was a difficult month to choose a favorite. Soon I already had choosen 5. Finally I choose my poppies, especially because they are amongst my favorite flowers.

Maar omdat ik niets van november heb smokkel ik er in juni eentje bij van de Koningsvaren.

But because I have no picture for November I add for June an extra one of the Royal fern. 

Juli is ook al zo'n moeilijke maand. Alles staat in bloei, maar met de vlinders en libellen wil het bij mij in de buurt nog niet erg lukken. Waar blijven ze toch? Aardhommels zijn er gelukkig wel.

July is also a difficult month to choose. All nature is in bloom, but there are little butterflies and dragonflies. Where are they? Luckely there are bumblebees.

Eindelijk zie ik in augustus wat meer libellen en vlinders. Rode heidelibellen zitten elk jaar wel in mijn tuin en in augustus is het zover. Juffers waren er al een poosje.

Finally I see in August more dragonflies and butterflies. Every year I have Common darters in my garden. For August a dragonfly. 
Terwijl september toch al bijna het eind van de zomer betekent, zijn er nog steeds veel vlinders. Mijn tuin is door de wijziging van de beplanting ondertussen een echte vlindertuin geworden waar ik in 2015 zo'n 20 verschillende soorten zag.

While September already means almost the end of summer, there are still many butterflies. In the meantime my garden has become -through the modification of the plants- a real butterfly garden where I saw in 2015 about 20 different species.

In oktober zijn de spinnenwebben in de tuin niet meer te tellen. Overal hangen ze, ook over de paden. Ondanks het ongemak vind ik ze prachtig om te zien, vooral als het gemist heeft. Het valt nog niet mee om ze wat artistieker te fotograferen.

In October numerous spider webs decorated my garden. They are everywhere, also across the paths. Despite the discomfort I find them beautiful to look at, especially when the fog changes them in little pieces of art. It's not easy to photograph them more artistic.

November breekt aan. Een maand waarin ik het druk had met andere dingen en niet fotografeerde. In december maakten mijn man en ik een uitstapje naar Zuidlaren om daar het China Light Festival te bezoeken. Als bloemenfotografe houd ik het ook hier bij een "bloemenfoto".

November comes. A month when I was busy with other things. My camera stays in de closet. In December my husband and I made a trip to Zuidlaren -a small place in the north of the Netherlands- to visit the China Light Festival. As photographer of flowers I end this post with a "flower picture", made on the Festival.Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Kerstproject en expositie".

Thanks to all my friends abroad for your nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke