dinsdag 24 februari 2015

Nieuwe kansen en uitdagingen


An English version between the pictures


Na de ingevroren bloemen uit mijn vorige blog vroeg ik mij af welk onderwerp ik nu zou nemen. Ik ben met zoveel dingen bezig. Vaak begin ik aan een serie die ik daarna om uiteenlopende redenen niet af kan maken.

Zo is er de wens om het Waterhoentje en de Aalscholver nog eens mooi te fotograferen. Het zijn zulke schuwe watervogels dat ik het al verschillende malen geprobeerd heb, maar nooit tevreden was over mijn foto’s. Todat ik vorige week een nieuwe kans kreeg. Het zijn maar “gewone vogels”, maar toch ben ik best blij met het resultaat.


Waterhoen/Moorhen (Gallinula chloropus)

Waterhoen/Moorhen (Gallinula chloropus)

Waterhoen/Moorhen (Gallinula chloropus)

Waterhoen/Moorhen (Gallinula chloropus)

New opportunities and challenges

After the frozen flowers from my previous blog, I wondered what topic I would take now. I'm working on so many things. Often I start with a series that I cannot finish for different reasons.

For a long time I have a wish to make a nice photograph of the Moorhen and the Cormorant. They are both so shy that I've tried many times, but was never satisfied with my photos. Until last week when I got a new chance. I know these are just "ordinary birds", but I'm pretty happy with the results.


Aalscholver/Cormorant (Phalacrocorax carbo)

Aalscholver/Cormorant (Phalacrocorax carbo)

Daarnaast ben ik mijn nieuwe camera (Panasonic Lumix FZ200) aan het uitproberen. Alhoewel dat een opvolger van mijn oude is, werkt alles anders. Zelfs scherpstellen lukte me niet meer en het leek wel alsof ik opnieuw moest leren fotograferen. De camera verdween daarom in de kast. Totdat ik dat toch te dol vond en er afgelopen weekend mee aan de slag ging. Ook ditmaal “gewone” vogels, maar het gaat mij er (voorlopig) meer om ze mooi te fotograferen dan om de bijzonderheid van de vogel.


Huismus/Sparrow (Passer domesticus)

Spreeuw/Common starling (Sturnus vulgaris)

I am also experimenting with my new camera (Panasonic Lumix FZ200). Although it's a successor of my old one, everything is different. I even couldn't focus anymore and it almost seemed that I had to learn to photograph again. Therefore the camera disappeared into the closet. Until I realized last weekend that this wasn't the way. So I got to work. Also on these pictures "ordinary" birds, but currently "beautifully photographing" is more important to me than shooting rare species.Ringmus/Eurasian tree sparrow (Passer montanus)

Spreeuw/Common starling (Sturnus vulgaris)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Immortality in ice". 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

woensdag 11 februari 2015

Immortality in ice


An English version after the 2nd picture


Al enige tijd heb ik het idee om bloemen in te vriezen in ijsblokken en er daarna foto’s van te maken om zo onsterfelijkheid uit te drukken. Aangezien ik inmiddels uit ervaring weet dat goede ideeën nooit nieuw zijn kijk ik daarom eerst op internet of iemand zo’n project al eens heeft uitgevoerd. Altijd goed om ook bij anderen te kijken, vind ik.

Na wat intensiever zoeken krijg ik een hit op mijn zoekopdracht. De Japanse fotograaf  Kenji Shibata heeft ijsschilderijen met bloemen gemaakt. Niet iedereen zal ervan houden, maar ik wil dit eens proberen en er mijn eigen invulling aan geven.

Enthousiast en goed ingelezen ga ik aan de gang. Maar wat valt dat tegen. Al gauw blijkt dat dit project veel meer kennis van zaken en vooral doorzettingsvermogen vraagt. De uitdagingen die ik ondertussen tegenkom zijn talrijk. Zo beginnen ze al met het maken van “helder” ijs (normaal is ijs ondoorzichtig en grijs door zuurstof en stofdeeltjes).

Als alle hindernissen genomen zijn kan het fotograferen beginnen. Net als bij bloemen in de natuur is het ook hier zoeken naar een mooie lichtval, belichting en compositie. Een leuke techniek waar ik beslist nog wat meer mee ga proberen. Jammer dat mijn vriezer niet groter is om grotere composities in te vriezen.

Rozen in ijs/Roses in ice

Rozen in ijs/Roses in ice

For some time I intend to photograph flowers, frozen in ice blocks, expressing immortality. Because I know from experience that good ideas are never new, I therefore look first on the internet to figure out if someone already has done such a project. In my opinion it’s always a good idea to watch work from other photographers/artists.

After an intensive search I get a hit on my query. The Japanese photographer Kenji Shibata has made ice paintings with flowers. Not everyone will like it, but I want to give this a try, adding my own interpretation.

Enthusiastic and well-prepared, I start. But it's not so easy to get a satisfying result. It soon turns out that this project requires more knowledge and especially persistance. The "challenges" I meet are numerous. Starting with making "clear" ice (normally ice is opaque and gray by oxigen and dust particles).

When all obstacles have been overcome I can start shooting. Just like photographing flowers in nature, I also have to look for beautiful light, lighting and composition. It's a very intriguing technique which I'm definitely going to practice more often. Too bad my freezer is not big enough to make larger compositions.


Chrysant /Chrysanthemum

Chrysant en Blauwe Druifjes/Chrysanthemum and  Small Grape Hyacinth

Chrysant /Chrysanthemum

Hyacinth kelkjes, Skimmia en Hedera besjes/Hyacinth flowers, Skimmia and Ivy berries

Hyacinth kelkjes, Skimmia en Hedera besjes/Hyacinth flowers, Skimmia and Ivy berries

Ranonkel/ Persian crowfoot(Ranunculus asiaticus)

Ranonkel/ Persian crowfoot(Ranunculus asiaticus)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Wie het kleine niet eert......". 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke

woensdag 4 februari 2015

Wie het kleine niet eert .......An English version after the first picture


Ook hier in de polder viel vorige week wat sneeuw. De witte wereld was een feest om te zien. Het zonnetje scheen en vol enthousiasme pakte ik ’s ochtends vroeg de camera om er een heerlijk winters fotografisch dagje van te maken.

Maar dat schijnende zonnetje had ook een nadeel. Het verspreidde na een uurtje toch al behoorlijk wat warmte en de sneeuw smolt als in het spreekwoordelijke gezegde “als sneeuw voor de zon”. Al snel kwamen op de akkers de kleiklonten door de sneeuw heen, maar vóór die tijd maakte ik nog wat winterse opnamen. 

En ach, dit miniwintertje hebben we toch in ieder geval gehad. Wie het kleine niet eert .........


Gelderse roos (Viburnum opulus)

Even in the polder last week there fell some snow. The white world was a feast to see. The sun was shining and full of enthusiasm I took in the early morning the camera. I looked forward on a lovely photographic winter day.

But the shining sun also had a downside. After an hour it already spread considerable heat and the snow melted quickly. Soon the clay lumps in the fields appeared through the snow, but before that I made some winter shots.

And well, in any case this mini winter is ours. Who that cannot keep a penny .......


Gelderse roos (Viburnum opulus)
Hazelaar (Corylus avellana)


Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Een paar uur winter". De Prunus subhirtella was de meest favoriete foto. Ook die van mij trouwens. 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. 


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke