dinsdag 29 april 2014

De oude Appelboom en het Boomblauwtje
An English version a little bit further


Een aantal huizen in ons dorp is zo’n 100 jaar oud. Naast één van die huizen staat een oude appelboom, die in het voorjaar prachtige roze bloesem draagt en in de late zomer afgeladen vol met appels hangt.

In het voorjaar is er zoveel te fotograferen dat de bloesem van die boom er meestal bij inschiet, maar dit jaar was ik op tijd. Op een vroege ochtend begon ik met het inschatten welke takken en bloemen het gewenste resultaat -een rustige foto met softe achtergrond- zouden opleveren. Maar wat viel dat tegen. Een wirwar van bloemen maakte het geheel rommelig en één mooie vrij hangende tak zag ik ook niet. Voor een rustige foto zouden het dus close-ups moeten worden, terwijl ik me eigenlijk had voorgenomen om een wat groter geheel te fotograferen. Bovendien scheen de zon, hoewel het nog vroeg was, toch al te fel op de achtergrond van de bloemen. Daardoor zouden de kleuren daarvan niet soft meer in elkaar overvloeien, maar teveel contouren verraden.

Uiteindelijk heb ik wel wat foto’s overgehouden, maar ik ga dit beslist nog een keer doen. Dit jaar kan dat niet meer, omdat de bloesem door de warmte al is uitgebloeid. 
Appel bloesem (Malus domestica)

The old Apple tree and the Holly Blue

A number of houses in our village is about 100 years old. Next to one of those houses is an old apple tree, that blooms in the spring with beautiful pink blossoms and is packed with apples in late summer.

In springtime there is so much to photograph that the blossoms are usually overblown before I even get a chance to photograph them. But this year I was on time. On an early morning I started evaluating which branches and flowers would bring the desired result of “a quiet picture with a soft background”. But that was not easy at all. A tangle of flowers made the whole messy and where was that beautiful free-hanging branch? To create “a quiet picture” I would have to shoot close-up photos, while I actually had planned to photograph from a greater distance. On top of that the sun shone -although it was still early- already too bright on the background of the flowers. As a result the colours would not blend into each other to form a soft backround colour, but would show too much of the contours.

At the end some pictures survived my “critical standard”, but I will definitely do this photo shoot again. This year is no option anymore, because -due to the warmth- the tree is now almost out of flowers. 
’s Middags wachtte mij nog een verrassing. Er vliegen momenteel al veel vlindersoorten en ik had ook Boomblauwtjes zien vliegen. Een paar wolken die voor de zon langs trokken zorgden ervoor dat één zo’n vlindertje op een blad ging zitten. Bij de eerst volgende zonnestraal opende hij tot mijn grote vreugde zijn vleugels om op te warmen. Yes ......  Eind goed, al goed. Mijn dag kon niet meer stuk. Eigenlijk was het licht te hard, maar er moet iets te wensen overblijven voor een volgende keer. 


In the afternoon, a surprise was waiting for me. Currently there are already many butterfly species and lately I also saw some Holly Blues. A few little clouds in front of the sun let such a butterfly sit on a leaf. At the first sunbeam he opened -to my great joy- his wings to warm up. Yes ......  End good, all good. My day could not get any better. Actually, the light was too harsh, but for next time there should be something to wish for.


Boomblauwtje  (Celastrina argiolus)
Boomblauwtje (Celastrina argiolus)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Tussen werkelijkheid en sfeer". Foto 2, het lieveheersbeestje en foto 6, close up van de Pinksterbloem met druppels, werden het meest als favoriet genoemd.

Op Koningsdag ben ik op stap geweest om nog wat straatfoto's te maken. Ze zijn te zien onder het kopje "Straatfotografie" (rechtsboven).

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Picture 2, the Ladybird and 6, close up of the Cuckoo-flower with dewdrops, were  mentioned as most favorite. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/ Greetings from the Netherlands, Joke


maandag 21 april 2014

Tussen werkelijkheid en sfeer


An English version after the second picture

Een week geleden................

Als ik wakker word zie ik dat de nachtvorst nog snel een dun wit laagje over de weilanden heeft uitgespreid. Dit onverwachte teken van Koning Winter is een verrassing, want de warmte van de laatste dagen heeft ons de winter al lang laten vergeten. Als ik buiten kom is het nog koud. Slaperig slaat een kerkklok in de verte zijn slagen. Verder niets dan stilte. Het landschap ligt er onberoerd bij in afwachting van het op gang komen van de dag.

Aan de grassprieten hangen grote druppels die doen vermoeden dat de temperatuur inmiddels iets gestegen is. Natte vliegen en lieveheersbeestjes klemmen zich stevig vast aan de stengels, wachtend op de eerste zonnestralen. Zacht lila bedauwde Pinksterbloemen staan roerloos verstopt tussen het gras. De dauw geeft ze iets feestelijks. Een onbedwingbare neiging om dit moois met mijn camera te vangen maakt zich van me meester. Maar opnieuw merk ik hoe moeilijk het is om “sfeer” te fotograferen.

Na een paar uur is er niets meer van de koude start te merken en ik besluit nog even naar de Bosanemoontjes en Kievitsbloemen in de heemtuin te gaan. Ze beginnen al minder mooi te worden. Hoewel ik uiteindelijk best tevreden ben met het fotografisch resultaat is er toch altijd weer die nieuwsgierigheid om te zien of het nog beter, anders en mooier kan met mijn camera. Voor volgend jaar ligt mijn uitdaging dus al weer klaar.


Pinksterbloem/ Cuckoo flower  (Cardamine pratensis)Between reality and atmosphere

A week ago................

When I wake up I see that the nightly frost has spread a thin white layer over the meadows. This unexpected sign of King Winter is a surprise, because the warmth of the last few days has made us forget the winter. When I leave the house it’s cold outside. In the distance I hear the sleepy strikes of a church bell. Nothing else. Only a peaceful silence. The landscape is still untouched and awaiting the beginning of the day.

On the blades of grass are large drops, suggesting that the temperature already has been slightly risen. Wet flies and ladybugs clamp tight to the stems, waiting for the sun's first rays. Soft lilac dewy Cuckoo flowers stand motionless hidden in the grass. The dew decorates them with a festive touch. An irresistible urge to capture this beauty with my camera takes possession of me. But again, I realize how difficult it is to photograph "atmosphere".

After a few hours, there is nothing left of the cold start and I decide to return to the Wood Anemones and Snake's Heads in the local botanical garden. They are almost overblown. Although I 'm at the end pretty happy with the photographic results I am always curious to figure out if I can do better with my camera. A new challenge for next year!
Op deze en de volgende 4 foto's de Pinksterbloem (Cardamine pratensis). Het plantje houdt van natte, kleffe en arme grond. Helaas komen de bloemen steeds minder voor. Door bemaling en (over)bemesting van de weilanden voldoen die niet meer aan de behoefte van de Pinksterbloem.De bloem bloeit meestal rond Pasen en niet met Pinksteren. Haar naam dankt zij waarschijnlijk aan het feit dat in de zeventiende en achttiende eeuw de winters in Nederland langer en kouder waren waardoor de Pinksterbloem vermoedelijk in die tijd wel vaak rondom Pinksteren bloeide. Het is een slimme plant. Omdat de zaden in te natte grond niet kunnen ontkiemen heeft de plant daar iets op gevonden. Net als bij vetplanten kunnen de deelblaadjes wortels vormen, die -zodra ze op de grond vallen- verder groeien als zelfstandige plant. Al aan de plant vormen de blaadjes wortels. De bloemen zijn lila, roze of wit. Het is nog steeds niet duidelijk of de kleur kenmerkend is voor verschillende ondersoorten of dat die afhankelijk is van de grondsoort, de hoeveelheid vocht in de bodem of de lichtintensiteit gedurende de dag. 
Bosanemoon/Wood Anemone (Anemone nemorosa)

Bosanemoon/Wood Anemone (Anemone nemorosa)

Bosanemoon/Wood Anemone (Anemone nemorosa)


Kievitsbloem/Snake's Head (Fritillaria meleagris)

Kievitsbloem/Snake's Head (Fritillaria meleagris)
Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "100!". De foto van de wilde vrouwtjes eend was het meest favoriet.

Natuurlijk kom ik op jullie blogs ook naar jullie foto's kijken. Ik merk alleen dat mijn reacties op WordPress, Punt etc. regelmatig in jullie Spambox terecht komen. Dus mocht je niets van mij horen, kijk daar dan even.

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite was the photo of the female Mallard. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Jokemaandag 14 april 2014

100!Dit is mijn 100ste blog en om wat afwisseling in mijn bloemenblogs te brengen, heb ik voor dit blog weer een serie gemaakt over de bewoners en bezoekers van de ringsloot die langs ons dorp loopt. Ik heb al eens geschreven dat ik dat gebied gebruik om (water)vogel fotografie onder de knie te krijgen. Inmiddels heb ik een paar mooie plekjes gevonden waar ik rustig kan fotograferen zonder de vogels te verstoren. Ook fijn dat ze dan niet steeds weg zwemmen of vliegen.

Laatst zag ik dat de Futen paartjes gevormd hadden en hoewel ik op veel blogs al foto's van de jongen heb gezien, zijn ze hier nog niet zo ver.


This is my 100th post and to bring some variety in my flower posts I have again ​​made a series about the residents and visitors of the circulair ditch that runs along our village. A few posts ago I've already written that I use that area to improve my (water) bird photography. Meanwhile I have found a few nice spots where I can photograph without disturbing  the birds. An additional benefit is that they don't constantly swim or fly away.

Recently I saw that the Great crested grebes had formed couples and although I have already seen pictures of little ones on many blogs, here they are not yet so far. Deze Futen (Podiceps cristatus) waren samen aan het vissen. Totaal doorweekt lagen ze even later hun veren te poetsen.
These Grebes were fishing together and totally soaked. A little later they were preening their feathers.Daarna zwommen ze weg en heb ik ze een paar dagen niet meer gezien. Totdat ...................
After that they swam away. A few days I didn't see them anymore, until ............................... ik het vrouwtje op een andere dag plotseling op een nest zag zitten.
.............. I suddenly saw, on another day, the female sitting on a nest.Ik had nog net tijd om op mijn plekje te gaan zitten en de camera in te stellen voordat er een paring plaats vond. Jammer van die tak ervoor, maar zo blijft er altijd weer iets te wensen over.

I just had time enough to sit down and to set the camera properly before a mating took place. Too bad, that branch in the foreground, but there is always something to be desired.Echt zachtzinnig gaat het mannetje niet met het vrouwtje om, want na de paring verliet hij haar over haar kop.
The male is not really gentle with the female. After mating he left her over her head.Ze kijken elkaar nog eens diep in de ogen, om vervolgens door te gaan met waar ze mee bezig waren.
Afterwards they look deep into each other's eyes, and continue with what they were doing.Het vrouwtje blijft op het nest.......................... 
The female stays on the nest........................................... kijkt nog eens naar haar spiegelbeeld....................
................looks at her reflection.......................... terwijl het mannetje even verderop een paar Meerkoeten (die daar al veel eerder waren) probeert weg te jagen.

.....while -a little bit further- the male tries to chase away a few Coots (that were there much earlier).Een paar dagen later begrijp ik dat ze daar een nieuw nest wilden maken en het is ze nog gelukt ook. Het paringsnest is leeg en een stukje verderop hebben ze een nieuw nest gemaakt waar het mannetje en vrouwtje om beurten op broeden(?). Voorlopig is het afwachten.

A few days later, I realize that they wanted to make a new nest there and they succeeded. The mating nest is empty and a bit further, they have a new nest where the male and female take turns brooding(?). I have to wait now. In de tussentijd vermaak ik me met de eenden, houtduiven en meeuwen.
In the meantime I amuse myself with the ducks, pigeons and gulls. 


Kuifeend vrouwtje /Tufted Duck female (Aythya fuligula)

Even een tukkie doen......   Kuifeend  mannetje /Tufted Duck male (Aythya fuligula). Taking a nap.........

Wilde eend vrouwtje/Mallard female (Anas platyrhynchos)

Ook een Wilde eend? 

Kokmeeuw/Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

Houtduif/Common Wood Pigeon (Columba palumbus)

Houtduif/Common Wood Pigeon (Columba palumbus)

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor de grote hoeveelheid reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Heemtuin". De Bosanemoontjes en het geopende Zomerklokje waren het meest favoriet. 

Thanks to all my friends abroad for your enormous amounts of spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the photos of the Wood anemones and the open Leucojum aestivum. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke


zondag 6 april 2014

Heemtuin


An English version after the first series of pictures. 


Anemone nemerosa
Terwijl ik onderweg ben naar de plaatselijke heemtuin kom ik bloeiende Wilgenkatjes tegen. Ik kan de verleiding niet weerstaan om er een paar foto’s van te maken. Maar mijn doel is de heemtuin, dus snel verder.

In de heemtuin word ik verwelkomd door bloeiende Helmbloemen, Bosanemoontjes, Slanke sleutelbloemen en Kievitsbloemen. Het middenveld staat vol Wilde Narcissen. Wat prachtig. De vuilniszak, die ik altijd bij me heb om op te zitten, spreid ik uit bij de Bosanemoontjes. Ik fotografeer en fotografeer, maar het resultaat is niet het tere, softe dat ik wil zien. Ik geef het op en besluit een andere dag terug te komen.

Twee dagen later probeer ik het nog eens. Het licht is nu mooier. Bij de ingang bloeit een heel veld Speenkruid uitbundig. Als ik de heemtuin binnen kom zie ik heel wat kinderen van een jaar of vijf, zes. Ze zijn van een school uit de buurt en krijgen op een speelse manier natuurles. In groepjes van tien moeten ze allerlei opdrachten uitvoeren.

Als ze mij zien zitten kijken ze nieuwsgierig wat ik aan het doen ben. Nadat ik het heb uitgelegd vertellen de kinderen dat ze veel kikkers hebben gezien in het poeltje. Die kan ik toch ook fotograferen? Een meisje vraagt of ik “haar kikker” wil zien. Natuurlijk wil ik dat. Ik besluit hem op de foto te zetten en tevreden huppelt het meisje even later naar haar groepje voor de volgende opdracht. De kikker knort nog wat na en voor mij zit het er vandaag op.


Wilgenkatjes/Willow catkins

Wilgenkatjes/Willow catkins

Wilgenkatjes/Willow catkins

While I 'm on my way to the local botanical garden I see flowering Willow catkins. I cannot resist the temptation to take a few pictures. But my goal is the botanical garden and I leave the Willow.

In the botanical garden I am welcomed by the blooming flowers of the Corydalis, Wood anemones (Anemone nemerosa), Oxlips (Primula elatior) and Snake's heads (Fritillaria meleagris). The centre of the garden is packed with Wild daffodils (Narcissus pseudonarcissus). It's gorgeous to see. I unfold the plastic garbage bag, that I always take with me to sit on, near to the Anemones. I take picture after picture, but the result is not as fragile and soft as I want. I give up and decide to come back another day.

Two days later I try again. The light is more beautiful now. At the entrance a field of Lesser celandine blooms abundantly. When I enter the botanical garden I see a lot of children in the age of five or six. They are pupils of a school in the neighbourhood that get in a playful way nature lessons. In groups of ten, they have to fulfil all kinds of tasks.

When they see me they look curiously at what I 'm doing. After I have explained it to the children they tell me that they have seen lots of frogs in the puddle. Why won't I take photographs of them? A little girl asks me if I want to see “her frog". Of course I want to! I decide to photograph him and a little later she runs satisfied hopping to her group for the next job. The frog starts to growl again and for me it's time to go.


Speenkruid/Lesser celandine (Ranunculus ficaria)

Slanke sleutelboem/Oxlip (Primula elatior)

 Anemone nemerosa
Het lila Bosanemoontje fotografeerde ik vorig jaar in de Heemtuin. Ook dit jaar staan ze er weer. 


Anemone nemerosaAnemone nemerosa

Holwortel (Corydalis cava)  is een Helmbloem

Kievitsbloem (Fritillaria meleagris)

Zomerklokje (Leucojum aestivum)

Op beide foto's het Zomerklokje, dat -in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden- van april tot juni bloeit en vaak ten onrechte de naam Lenteklokje krijgt. De 2 bolgewassen zijn makkelijk uit elkaar te houden. Eén van de verschillen is dat het Lenteklokje slechts 1 (uitzonderlijk 2) klokjes per steel heeft. Het Zomerklokje telt er tussen de 3 en 5. 


Zomerklokje (Leucojum aestivum)

Wilde narcis/Wild daffodil (Narcissus pseudonarcissus)

"Haar"  kikker!
Bruine kikker (Rana temporaria) Thanks, Noushka, for the name!

Vergroot zijn de foto's mooier. Klik daarvoor op de eerste foto.
The photos are enlarged even more beautiful. Click on the first picture.


Allemaal bedankt voor jullie reacties en lovende woorden op de foto's van mijn vorige blog "Straatfotografie op de Kermis". Foto 5 (de jongen in de cabine) en de foto's van het kleine meisje bij haar vader op de arm waren het meest favoriet. Straatfotografie is inderdaad, zoals sommigen van jullie al opmerkten, niet makkelijk. Eigenlijk is dat ook wel fijn, anders is de lol er gauw af. Nu kan ik er iedere keer wat bij leren.

Thanks to all my friends abroad for their spontaneous, nice comments and praising words on my last blog. Most favorite were the photos of the boy in the cabin and those of the little girl on the arm of her father. I hope we will keep in touch. Of course I will visit you on your own blog.


Groetjes/Greetings from the Netherlands, Joke